مشاوره تخصصی شرکت حسابداری / موسسه حسابداری در زمینه امورمالی و مالیاتی معوقه اشخاص:

مشاوره-تخصصی-شرکت-حسابداری---موسسه-حسابداری-در-زمینه-امورمالی-و-مالیاتی-معوقه-اشخاص

مشاوره های تخصصی و خدمات شرکت حسابداری / موسسه حسابداری در زمینه امورمالی و مالیاتی معوقه اشخاص:

اشخاص حقوقی لازم است بدانند در صورت و به تعویق انداختن بررسی اسناد خود و انجام حسابداری و همینطور بررسی حساب ها و ارسال اسناد به مشکل برمی خورند  و طبق قانون در خصوص مسائل مالیاتی دوچار جریمه شده و علاوه بر مسائل مالیاتی در مسائل مالی و تصمیم گیری های مدیریتی هم با مشکل مواجه میشوند. شرکت حسابداری , موسسه حسابداری میتواند به اشخاص حقوقی در این خصوص کمک کرده  و آنها را یاری کند.

برای شرکت ها در صورت فعالیت های مکرر و تکراری و انباشت حساب ها بعد از مدت طولانی  , جمع آوری حساب ها و تفکیک آنها کار بسیار دشواری خواهد بود . که کارشناسان شرکت حسابداری , موسسه حسابداری با توجه به تجربه و داشتن فنون لازم میتوانند جمع آوری اسنادهای معوق دوره ی های گذشته را آسان تر کرده و به مدیریت جهت تصمیم گیری مشاوره های لازم را داده و مدیران اجرایی را از ریزصورتحساب های شرکت آگاه کرده و در امور مالیانی و ارسال اسناد و تحریر دفاتر قانونی و همینطور انجام حسابرسی داخلی به شرکت کمک کند.

قوانین ارسال صورت حساب و اظهار نامه 

براساس ماده ی 100 قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلف اند اظهار نامه ی مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود رادر یک سال برای هر واحدشغلی یا برای هرمحل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله ی سازمان امورمالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخرخرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ی 131 قانون پرداخت نمایند .

وبراساس ماده ی 110 قالنون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه و ترازنامه و حساب سودزیان متکی به  دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که تعدادسهام ونشانی هریک ازآن ها رابه اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات درسنوات بعد کافی خواهد بود.

و براساس ماده ی21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعمل حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد در مهلت مقر رمذکور به حسابی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند. و در صورت تاخیر شامل جریمه میشوند.

شرکت حسابداری ,موسسه حسابداری برا اساس قوانین مالیاتی میتواند حساب های معوق شرکت ها را جمع آوری و بررسی کرده و در امور مالی و مالیاتی به آنها مشاوره داده و در امر پرداخت مالیات های معوق با تسلط کامل بر قانون آنها را یاری کند لازم به ذکر است که براساس قانون اگر شرکت ها دفاتر خود درموعد مقررارسال نکند شامل جریمه میشوندکه درحدامکان شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری میتواند برای آنها تخفیف و یا بخشودگی بگیرد.

جریمه  حاصل از به تعویق انداختن ارسال صورت حساب و اظهارنامه

براساس ماده ی 190 قانون مالیات های مستقیم پرداخت مالیات پس از موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود و مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به ملبغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن ونسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهار نامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهار نامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره 1 : مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در این قانون ، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد(80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود . همچنین ، در صورتی که این گونه موارد مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهندبود.

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of