مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مشاورین تهران و شرکا

 تعریف مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده به طور کلی مبلغی است که در مراحل مختلف تولید به قیمت مواد اولیه اضافه میگردد. این مبلغ به قیمت اصلی مواد اولیه اضافه وقیمت نهایی یک کالا را به ما میدهد .

در واقع ارزش افزوده ارزشی است که یک شخص بر روی کالای خریداری شده ایجاد می کند.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات غیر مستقیمی است که در هنگام خرید و فروش کالا و یا خدمات، خریدار آن را بهمراه بهای کالا میپردازد و دریافت کننده مالیات موظف است مقدار مالیات دریافتی را که در هنگام معامله دریافت کرده است به خزانه ی دولت در پایان دوره واریز نماید. در واقع این نوع مالیات، چند مرحله ای است و در مراحل مختلف زنجیره ی تولید و خدمات اخذ میگردد. اولین فروشنده یا به زبان ساده آخرین نفر در این زنجیره مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور  واریز میکند.

یکی از دلایل اخذ مالیات بر ارزش افزوده این میباشد که در عوض دریافت یکجای مقدار کلانی مالیات از تولید کننده ، این مالیات در بین تعداد زیادی از مصرف کننده هاتقسیم شود تا از این طریق از فشار مالیاتی وارده به تولید کنندگان کاسته شود.

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

برای اولین بار مالیات بر ارزش افزوده در دی ماه در ایران 1366مطرح شد ولی این طرح به دلیل جنگ  و مشکلات اقتصادی در آن دوران به اجرا نرسید. مجددا مالیات بر ارزش افزوده در سال 1370 مطرح شد و مورد پیگیری جدی قرار گرفت تا در نهایت در اردیبهشت 87 به تصویب مجلس رسید.

در تاریخ 17/02/1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره تصویب شد. این قانون از تاریخ اول مهرماه 1387 به مدت 5 سال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. ( این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است)

کلیه اشخاصی که مشمول اجرای قانون مالیات ارزش افزوده می شوند مکلفند پس از تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.