حسابداری مالی چیست؟

حسابداری-مالی-چیست؟-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-خدمات-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-TCP

حسابداری مالی چیست؟

حسابداری مالی یکی از زیر شاخه های حسابداری می باشد که هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای می باشد.

هدف اصلی حسابداری مالی تهیه صورت های مالی می باشد .

حسابداری مالی وضعیت مالی واحد اقتصادی و همینطور کارکرد عملیاتی را در طی یک دوره خلاصه کرده و به اشخاص برون سازمانی ارائه می دهد.

شرکت حسابداری تاکید می کند که تسلط بر حسابداری مالی به علم و تجربه بالایی نیاز دارد

متخصصان موسسه حسابداری می توانند خدمات مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را در این زمینه ارائه دهند.

 

صورت های مالی

صورت های مالی عبارت است از ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجه نقد .

واحد حسابداری مالی باید فرایند اقتصادی شرکت را خلاصه کرده و در قالب گزارش های مالی به اشخاص برون سازمانی ارائه دهد.

شرکت حسابداری  باتوجه به فعالیت های خود در زمینه مالی میتواند تمام خدمات مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه دهد .

موسسه حسابداری تاکید می کند که گزارشات برون سازمانی باید بصورت ساده و کلی ارائه شود تا تمام اشخاص برون سازمانی بتوانند از اطلاعات مالی استفاده نمایند.

 

استاندارد های حسابداری در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی ارائه شده توسط گروه حسابداری مالی باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه شود.

موسسه حسابداری تاکید می کند که واحد اقتصادی باید رویه حسابداری خود را در طول زمان فعالیت خود تغییر ندهد زیرا در غیر اینصورت ، صورت های مالی ارائه شده در این دوره با دوره های گذشته قابل مقایسه نمی باشد.

و همینطور گروه مالی  موسسه حسابداری مشاورین تهران و شرکا باید به استاندارد های حسابداری تسلط لازم را داشته باشند زیرا صورت های مالی ارائه شده باید طبق استاندارد های حسابداری ارائه شود تا صورت های مالی یک واحد اقتصادی با واحدهای اقتصادی دیگر قابل مقایسه باشد .

استانداردهای حسابداری بعنوان اصول حسابداری پذیرفته شده در تمام واحدهای اقتصادی لازم الاجرا می باشد .

 

حسابداری و حسابداری مالی

حسابداری عبارت است از سیستم جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و ارائه گزارشات مالی به استفاده کنندگان .

و حسابداری مالی عبارت است از فرایند ثبت ، خلاصه سازی و ارائه گزارش به استفاده کنندگان برون سازمانی .

نقش حسابداری مالی در یک سازمان بسیار کلیدی و مهم است زیرا گزارشات مورد نیاز اشخاص برون سازمانی مانند سهامداران ، بانک ها ، اعتبار دهندگان و… را فراهم می کند .

کارشناسان متخصص موسسه حسابداری با توجه به تجربه بالا و علم کافی خود می توانند خدمات لازم را ارائه داده و مطابق با استاندارد های حسابداری گزارشات مالی را تهیه کرده و به اشخاص ارائه داده و آنها را در مسیر پیشرفت و توسعه همراهی کند .

 

کاربرد صورت های مالی

صورت های مالی عملکرد واحد اقتصادی را در یک دوره ی مالی نشان می دهد ،

صورت های مالی وضعیت مالی و ورود و خروج پول و همینطور وضعیت نقدینگی واحد اقتصادی را نشان می دهد ،

ترازنامه و یا صورت وضعیت مالی عملکرد شرکت را در طی طول دوره ی مالی نشان می دهد ،

ترازنامه و یا صورت وضعیت مالی دارایی ، بدهی و سرمایه ی یک واحد اقتصادی را در یک دوره مالی نشان می دهد.

صورت سود و (زیان) ، سود و یا (زیان) شرکت را در پایان دوره ی مالی نشان می دهد ،

صورت جریان وجه نقد وضعیت ورود و خروج پول و همینطور قدرت نقدینگی شرکت را نشان میدهد ،

متخصصان موسسه حسابداری صورت های مالی را باید طبق استاندارد های حسابداری به اشخاص برون سازمانی ارائه دهند

و همینطور در صورت نیاز یادداشت های توضیحی باید همراه صورت های مالی ارئه شود تا همه موارد مهم در رابطه با صورت های مالی افشا گردد .

شرکت حسابداری تاکید می کند که در صورت افشاء نشدن اطلاعات همراه با صورت های مالی ، صورت های مالی قابلیت اتکاء  خود را از دست می دهند .

 

اسناد و شواهد همراه با صورت های مالی

حسابرسان مستقل صورت های مالی واحد های اقتصادی را حسابرسی کرده و بر اساس شواهد وبررسی کنترل های داخلی آن ها را تایید می کنند .

که حسابداران موسسه حسابداری باید صورت های مالی واحد اقتصادی را  با اسناد و شواهد لازم تهیه کرده تا صورت های مالی قابل اتکاء باشند .

باتوجه به اسناد حسابداری و رویداد های مالی ، ثبت های حسابداری زده میشود که اسناد حسابداری باید ضمیمه  سند حسابداری شوند .

 

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

 

نوشته شده توسط: علی اکبر صاره

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of