صورت جریان وجوه نقد

صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-خدمات-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-TCP

صورت جریان وجوه نقد

با توجه به صورت جریان وجوه نقد میزان نقدینگی شرکت بررسی میشود. صورت های مالی از ارکان اصلی حسابداری بوده و باتوجه به صورت های مالی اشخاص درون سازمانی و برون سازمانی در رابطه با آن بنگاه اقتصادی تصمیم گیری می کنند.

بعنوان مثال یک شخص برای سرمایه گذاری در یک موسسه ، صورت های مالی موسسه مد نظر را مطالعه کرده و با توجه به صورت سود و زیان ، میزان سود دهی شرکت را بررسی می کند

و همینطور با توجه به ترازنامه ، دارایی ها و داشته های شرکت را مشاهد کرده و بررسی می کند که چقدر از داریی های شرکت بعنوان سرمایه ی شرکت و چقدر بعنوان بدهی های شرکت طبقه بندی شده است و میزان بدهی های شرکت به چه میزان بوده و شرکت توان پرداخت بدهی های خود را دارد یا خیر.

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری باتوجه به فعالیت های خود و علم بالا و همینطور تجربه بالای خود میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بررسی وضعیت و تجزیه و تحلیل شرکت ها و همینطور شناسایی بازارهای سهامی و فرصت های سرمایه گذاری یاری نماید و به آنها مشاوره های لازم را بدهد.

لازم به ذکر است که بررسی صورت جریان وجوه نقد و تجزیه و تحلیل صحیح آن امری بسیار کلیدی و مهم می باشد که شرکت حسابداری / موسسه حسابداری در اینباره میتواند خدمات و مشاوره های لازم را ارائه نماید.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد یکی از صورت های صورت مالی حسابداری می باشد که جریان نقدی یک شرکت را نشان می دهد .

جریان های نقدی به ورود و خروج وجوه نقد در شرکت گفته میشود و صورت جریان وجوه نقد میزان قدرت نقدینگی یا شرکت را نشان می دهد.

به عبارتی وضعیت نقدینگی که با صورت جریان وجوه نقد نشان داده میشود تاثیر بسیار زیادی برتصمیم گیری اشخاص برون سازمانی مانند بانک ها ، سرمایه گذاران و سهامداران، اعتباردهندگان و … دارد

و همینطور تهیه ی صورت های مالی کار بسیار پیچیده ای می باشد

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری با توجه به سابقه بالای خود در زمینه حسابداری و همینطور کارشناسان متخصص خود میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در این زمینه یاری نماید.

لازم به ذکر است صورت جریان وجوه نقد نشان می دهد که شرکت آیا توان پرداخت بدهی ها و همینطور هزینه های خود را دارد یا خیر زیرا شرکت برای پرداخت هزینه و بدهی های خود نیاز به نقدینگی دارد .

و همینطور پایین بودن نقدینگی یک شرکت میتواند باعث شود که شرکت فرصت های سرمایه گذاری و یا استفاده از موقعیت های گذری را از دست دهد .

 

صورت جریان وجوه نقد در استاندار های حسابداری

باتوجه به استاندارد شماره ی 2 حسابداری اطلاعات موجود در صورت جریان وجوه نقد میتواند در قضاوت اشخاص برون سازمانی نسبت به مبلغ، زمان و اطمینان به شرکت کمک کند .

صورت جریان وجوه نقد ارتباط بین سودآوری و ایجاد وجوه نقد و همینطور کیفیت تحصیل سود را نشان می دهد .

علاوه بر این به استفاده کنندگان کمک می کند که وجوه نقد آتی شرکت را شناسایی کرده و وضعیت شرکت را در آینده تحلیل کنند.

اطلاعات‌ تاریخی‌ ‌صورت جریان وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابیهای‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شده و رابطه‌ بین‌ فعالیت شرکت ‌و دریافتیهای شرکت و همینطور و پرداختهای‌ آن‌ را نشان‌ دهد.

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری تاکید می کند که تهیه ی صورت جریان وجوه نقد کاری بسیار کلیدی و مهم می باشد زیرا صورت جریان وجوه نقد علاوه بر استفاده ی برون سازمانی استفاده ی درون سازمانی هم داشته و به مدیران مالی  در تصمیم گیری های مربوط به شرکت کمک می کند

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند با انجام امور حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی آنها را در مسیر توسعه و پیشرفت یاری نماید.

طبق استاندارد شماره ی 2 حسابداری اگرچه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد اطلاعاتی‌ را درباره‌ جریانهای‌ نقدی شرکت‌ در‌ سال مالی  گزارش‌  می‌کند، ولی‌ اطلاعات‌ ارائه شده جهت‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ آتی‌ وجـوه نقـد کافی نیست.

_ برخی از رویداد های ذکر شده در صورت جریان وجوه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل روخ داده و مربوط به این دوره و دوره های آتی نمی باشد ،

به همین دلیل با اینکه در این دوره باعث بالا بردن سود دهی شرکت و صورت جریان وجوه نقد می باشد ولی در دوره های بعدی در وضعیت نقدینگی و سود دهی شرکت تاثیری ندارد ،

و بدین‌ لحاظ‌ برای‌ ارزیابی‌ جریانهای‌ نقدی آتی‌، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد معمولاً باید همراه با صورتهای‌ مالی‌ دیگر مانند صورت عملکرد  و یا ترازنامه و همینطور صورت سود و زیان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید می کند که میتوانند در امور خدمات حسابداری و تهیه ی صورت های مالی وخدمات لازم را به اشخاص ارئه دهد.

طبق استاندارد های حسابداری ایران صورت جریان وجوه نقد شامل 5 بخش می باشد:

1_فعالیت های عملیاتی

2_ بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی

3_ مالیات بر درآمد

4_ فعالیت های سرمایه گذاری

5_ فعالیت های تامین مالی

موسسه حسابداری میتواند خدمات لازم برای تهیه ی صورت های مالی را ارائه داده و مشاوره های لازم را به مدیران مالی داده و آنها را همراهی کند.

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط: علی صاره

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of