خلاصه ای از حسابداری مالی

حسابداری مالی-مشاورین تهران و شرکا

حسابداری مالی

حسابداری مالی را میتوان حسابداری گزارش نامید و هدف اصلی ازاین نوع حسابداری تهیه صورت های مالی اساسی میباشد که برای تصمیم گیری های اقتصاد مورد نیاز هستند.

ازموضوعات مهم در حسابداری مالی تعیین مالیات بر درآمد اسـت که نیازمند به شناخت دقیق سود خالص میباشد. این شناخت با نگهداری حسابها ودفاتر منظم و تهیه صورت های مالی صورت میگیرد. بدین ترتیب دولت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورت های مالی است.

میتوان از دیگر استفاده کنندگان مالی بانک ها ,سرمایه گذاران , فروشندگان , مشتریان اعتباردهندگان و… نام برد.

وظیفه سیستم حسابداری سازماندهی اطلاعات مالی و به دست آوردن شاخص های کمی ازعملکرد داخلی وخارجی میباشد.

فرایند ثبت، خلاصه‌سازی و گزارش معملات در یک کسب و کار است، تا تصویر دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد آن رانشان دهد.

صورت های مالی شامل:

1-صورت سودوزیان

2-صورت گردش وجوه نقد

3-ترازنامه

صورت سودوزیان و ترازنامه کارکرد عملیلتی شرکت را در یک دوره خاص و صورت گـردش وجـوه نقد وضعیت مالی را در نـقطه ای خاص از زمان نشان میدهد.

این اظهارات به طور کلی به صورت سه ماهه و سالانه تهیه میشند و مطابق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) می باشند.این گزارشات برای اشخاص خارجی از جمله سرمایه‌گذاران، مدیران و مقامات مالیاتی در نظر گرفته شده‌اند.

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

تفاوت عمده بین حسابداری مدیریتی وحسابداری  مالی مخاطب گزارش می باشد. درحسابداری مالی استفاده کنندگان اشخاص خارج از سازمان می باشند، در حالی که هدف حسابداری مدیریتی کمک به مدیران در درون سازمان برای تصمیم‌گیری است

درکشورهای مختلف دنیا افرادی که دارای سمت حسابداری مالی هستند مدارک مختلفی دارنـد به عـنوان مثـال , درآمریکا سمت حسـابـداری اصـلی , حسابـدارعمومی گواهی شده(pca) درحالی که درکانادا ، سمت حسابداری اصلی، حسابدار دارای مجوز (CA)، حسابدار مجاز عمومی (CGA) و حسابدار مدیریت مجاز (CMA) است.

تفاوت حسابداری مالی وحسابداری صنعتی

حسابداری مالی برای ثبت وضبط وطبقه بندی رویدادهای مالی یک شرکت مورد استفاده قرارمیگیرد درحالی که حسابـداری صنعـتی نوعی ازحسابداری است که وظیفه محـاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده را به عهده دارد.

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

 

جستجوهای مرتبط با ما شرکت حسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران، مشاور مالی و مالیاتی،  مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی،حسابداری شرکتها، حسابداری شرکتها تهران

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of