شرکت حسابداری در رابطه با هرآنچه که مدیران باید در موردحقوق و دستمزد بدانند

هرآنچه-که-مدیران-باید-در-موردحقوق-و-دستمزد-بدانند

شرکت حسابداری /موسسه حسابداری در رابطه باهرآنچه که مدیران باید در موردحقوق ودستمزد بدانند

_تعریف حقوق

حقوق پرداخت هزینه ای می باشد برای کارفرما به کارمند یا کارگر به جبران فعالیت کاری که کارمند یا کارگر برای وی انجام میدهد . هزینه ی حقوق و دستمزد در تولیدی ها و در بحث حسابداری صنعتی نقش مهمی ایفا می کند در بهای تمام شده کالای تولید شده نقش موثری دارد. شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به مدیران تاکید میکند که هنگام پرداخت حقوق کارکنان فیش حقوقی صادر کرده و مالیات مربوط به حقوق را از کارکنان کسر وظرف مدت سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به اداره ی امور مالیات ارائه دهند.

_میزان حداقل حقوق در سال 97

1_حداقل دستمزد ماهیانه 11,112,690ريال

2_حق مسکن ماهیانه 400,000ريال

3_حق بن نقدی1,100,000ريال

4_حق اولاد یک فرزند1,111,260ريال

5_حق سنوات روزانه17,000ريال

6_حداقل مزد روزانه374,230ريال

7_مجموعه دریافتی افراد مجرد 12,612,690ريال

8_مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند13,723,950ريال

_مالیات بر حقوق

مالیات برحقوق قمسمتی از مالیات بر درآمد بوده و جزو مالیات های مستقیم می باشد و برای دولت نقش مهمی دارد زیرا یک منبع درآمدی مطمئن برای دولت می باشد و به راحتی قابل وصول بوده .شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به مدیران پیشنهاد می کند که محاسبه ی مالیات برحقوق را به کارشناسان حسابدار سپرده و ارسال آن را بصورت ماهانه رعات کرده و به آن توجه کنند.

هر سال با توجه به شرایط اقتصادی و رکود بازار و میزان تورم در کشور و همینطور ظرفیت اشخاص حقوقی و نیاز دولت  میزان  مالیات حقوق مشخص میشود . مالیات حقوق هر ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و پس از تصویب در مجلس به اشخاص حقوقی ابلاغ میشود.

_درآمد مشمول مالیات

لازم به ذکر است که کارکنان در قبال حقوق دریافتی خود باید مالیات پرداخت کنند و تعریف مایات حقوق طبق ماده ی82 اینگونه عنوان شده است که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی درقبال تسلیم نیروی کارخودبابت اشتغال در ایران برحسب مدت یاکارانجام یافته به طورنقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .

و طبق ماده ی 83 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق مقرری یامزد و یا حقوق مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر ویا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس ازکسر معافیت های مقرر.

لازم به ذکر است که طبق ماده ی 88 در مواردی که از اشخاص مقيم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امورمالياتي محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامة مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب و اصلاحات بعدی آن در سال 97 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ریال(276,000,000ريال) و ماهانه مبلغ بیست وسه میلیون ریال(23,000,000ريال) می باشد . و نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان بصورت سالانه و نسبت به مازاد میزان معافیت تا سه برابر 10% می باشد و نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برار آن مشمول سالانه 15% و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر25% و نسبت به مازاد شش برابر 35% می باشد.

_مزایایی که مشمول مالیات نیست:

1_فوق العاده  حق ماموریت

2_سنوات خدمت کارکنان

3_دو هفتم  7% بیمه سهم کارگر

4_وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگی ، از کار افتادگی

5_یک دوازدهم عیدی

6_دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

7_وجوه حاصل از بیمه

8_پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

9_صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری

_ سنوات

سنوات ویا مزایای پایان خدمت کارجزو مزایای حقوق می باشد که در ازای مدت کارکرد به پرسنل پرداخت میشود و بر اساس آخرین پایه حقوق سنوات باید در پایان سال کاری به کارمند پرداخت شود که اگر پرداخت نشود بعنوان ذخیره برای کارمند در نظر گرفته میشود و به سال بعد منتقل میشود که پیشنهاد شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به کارفرمایان این است که سنوات کارکنان را در پایان سال و یا بصورت ماهانه پرداخت کنند زیرا در صورت انتقال سنوات به سال های بعد شخص حقوقی موظف است که سنوات سال های گذشته را براساس پایه حقوق سال آخر پرداخت کند.

 

لازم به ذکر است سنوات معاف از مالیات میباشد. بعنوان مثال شخصی در شرکتی به مدت 12سال مشغول بکار بوده است که در این مدت کاری خود سنوات دریافت نکرده است و پایه حقوق اودر سال آخر به مبلغ 20,000,000ريال می باشد و شرکت در پایان سال دوازدهم باید مبلغی معادل 240,000,000 ريال به شخص حقیقی پرداخت کند که هزینه ی بالایی میتواند برای شرکت باشد .البته تصمیم گیری در مورد نحوه ی پرداخت سنوات با مدیران باتوجه به شرایط شرکت می باشد و شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به آنها پیشنهاد های لازم را داده و میتواند آنها را در این موضوع یاری نماید.

 

لازم به ذکر است که در قرار داد های زیر یک سال حق سنواات باتوجه به مدت کارکرد محسوب میشود بعنوان مثال حسنوات شخصی که به مدت 6 ماه در یک شرکت با پایه حقوق 20,000,000ريال کار کرده است میشود معادل 10,000,000ريال .

_حق بیمه ی کارکنان

لازم به ذکر است که کارفرما باتوجه به حقوق و دستمزد  کارکنان باید برای هریک از کارکنان یا کارگران بیمه پرداخت کند و حق بیمه سهم کارفرما معادل 23% و حق بیمه سهم کارگر 7% می باشد که باید گفته شود از 23% سهم کارفرما 3% بعنوان بیمه بیکاری محسوب میشود.

موضوع حسابداری حقوق و دستمزد به ظاهر موضوع ساده ای است ولی کارفرمایان باید بدانند که این موضوع ، موضوع بسیار کلیدای در موسسات بخصوص موسسات تولیدی می باشد و باتوجه به نوع فعالیت موسسات ، شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به کارفرمایان این توصیه را می کند که در زمینه ی حسابداری حقوق و دستمزد از کارشناسان مربوطه استفاده نمایند .

_مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

1_بازخرید ایام مرخصی

2_هزینه سفر و فوق العاده مأموریت

3_عیدی و پاداش پایان سال

4_ پاداش افزایش تولید

5_خسارت اخراج و مزایای پایان کار

6_ پاداش نهضت سواد آموزی

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of