ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی

مشاورین-تهران-و-شرکا,Tehran-Consulting-Partners,-TCP

ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی که با هدف فعالیتهای تجاری مخصوص بین شرکای ضامن و یک  یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام ایجاد میشود شرکت مختلط غیر سهامی نامیده میشود.
این گونه شرکتها با حداقل دو شریک قابل تاسیس است ولی در شرکتهای مختلط غیر سهامی دو گروه سهام دار وجود دارد که بر خلاف بقیه ی شرکتهای تجاری از تعهد و مسوولیت یکسان برخوردار نیستند.

این شرکتها ترکیبی از شرکتهای با مسولیت محدود و تضامنی می باشند که دارای شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود میباشند و لازم به ذکر است که شریک یا شرکای  ضامن در قبال پرداخت کلیه قروض و بدهی های شرکت مسوول هستند.
یکی از ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی در زمینه  نامگذاری این نوع شرکتها است که عبارت ((شرکت مختلط )) و یا حداقل نام یکی از شرکای ضامن شرکت قید شود.

باید توجه داشت که قید کردن نام شرکای ضامن در اسم شرکت به منظور حفظ اعتبار شرکت مختلط غیر سهامی است اما نام هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید در نام  شرکت قیدگردد به دلیل اینکه این شرکاء مسئولیت ضمانتی در قبال شرکت ندارند و مسئولیت این شرکا به میزان سرمایه اولیه انها است.

یکی دیگر از  ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی این است که هیچ کدام از شركای ضامن مجاز و قادر به انتقال سهم خودبه دیگری نیستند مگر اینکه تمامی شرکا به این امر رضایت دهند.

همچنین یکی دیگر از ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی این است که  شریك با مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت دادن سایر شركا تمام یا بخشی از سهم خودرا به شخص ثالث انتقال دهد و او را وارد شرکت نماید .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

  1. یک نسخه از شرکت نامه شرکت.
  2. یک نسخه از اساسنامه شرکت (در صورت موجود بودن).
  3. نام شرکت و یا شرکای ضامن که دارای سمت مدیریت هستند.

بعد از ثبت نمودن شرکت مختلط غیر سهامی خلاصه ای از شرکتنامه شرکت در روزنامه ی رسمی و همچنین در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج میشود.

ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی در نحوه ی تقسیم سود

اگر در  اساسنامه ی شرکت مختلط غیر سهامی در مورد تقسیم سود بین شرکا  ترتیب و قراری مشخص نشد بر اساس ماده 119 قانون تجارت، تقسیم سود به میزان سهم شرکا در شرکت صورت میگیرد.

برای شریک ضامن که اداره نمودن شرکت را بر عهده دارد می توان سهمی در قبال فعالیتی که در شرکت انجام میدهد سهمی در نظر گرفت ودر این حالت، مابقی سودبین شریک مزبور و دیگر شرکا تقسیم میگردد.

در شرکت مختلط غیر سهامی به شریک با مسئولیت محدود وقتی شرکت واقعا به سوددهی رسیده باشد سود داده میشود….».

تقسیم زیان در شرکت مختلط غیر سهامی

یکی دیگر از ویژگیهای شرکت مختلط غیر سهامی در مورد تقسیم زیان این است که نسبت تحمل زیان شرکت توسط شرکا در شرکتنامه شرکت مشخص میگردد و شرکا مجاز هستند که هر نسبتی را برای تحمل زیان تعیین نمایند به جز نسبتی که مشخص کننده ی عدم تحمل زیان شرکت توسط شر کا است.

موارد انحلال شرکت تضامنی

  1. زمانی که  شرکت به هدفی که به منظور انجام دادن آن ایجاد شده است  رسیده باشد و یا انجام دادن آن هدف غیر ممکن باشد.
  2. وقتی که شرکت برای مدت زمان معین تشکیل شده  باشد و مدت زمان مورد نظر  منقضی شده باشد
  3. ورشکستگی شرکت
  4. در صورت رضایت تمام شرکا
  5. در صورت انتفای تعدد شرکا

 

جستجوهای مرتبط با ما: شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران، مشاور مالی و مالیاتی،  مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی، مشاور مدیریت مالی

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of