نقطه سربه سر

نقطه-سر-به-سر-مشاورین-تهران-و-شرکا

نقطه سربه سر در حسابداری

برابری درنقطه ی درامدها و هزینه ها ویا  یکی بودن ورودی و خروجی نقطه سربه سر در حسابداری نامیده میشود. درنقطه سربه سر در حسابداری هیچ سود ویا زیانی وجود ندارد ولی نتیجه ای که میتوان برداشت کرد اینست که درآمد بالای نقطه سربه سر در حسابداری اشاره  به سود دهی دارد.

تا قبل از نقطه سربه سر فقط هزینه هایی که درکسب وکار صورت گرفته است جبران وبه سرمایه برخواهد گشت یعنی تمامی هزینه های صورت گرفته برمیگردندولی هنوز سودی حاصل نشده است. شرکتها معمولا زمانی به نقطه سربه سر خواهند رسید که ارزش مالی فروش آنها بیشترازهزینه های متغییر برای هرواحد باشد. به عبارتی زمانی که قیمت فروش کالاها بیشتر ازقیمت خرید آنها باشد،هزینه ها جبران خواهد شدو طبق محاسبه حسابداری شرکت زمانی که ازنقطه سربه سر در حسابداری عبور کنند به سوددهی میرسد.

دلایل محاسبه نقطه سربه سر

حسابداری شرکت با استفاده ازنقطه سر به سر میتواندبه رابطه ای بین هزینه های ثابت ومتغییر و سود ناشی از فعالیت های شرکت و اینکه چه مقداری ازمحصولات رابا چه قیمتی بفروشد برسد. یکی ازموارد مهم درتجارت، نقطه سربه سر در حسابداری میباشد زیرا کارمندان رادر جهت اهداف شرکت راهنمایی مینماید. هنگامی که یک واحد تجاری نمیتواند تعداد محصولاتی راکه منجر به سوددهی شرکت میشود به فروش برساند به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

هر واحد تجاری برای بقاء شرکت خود باید مناسبترین میزان خروجی رادر نظر بگیرد تا نقطه سربه سر در حسابداری رابگذراند. و هنگامی که یک شرکت نتواند به این مرحله برسد میتوان اینگونه پیش بینی کردکه ازفعالیت خود باز خواهد ماند. قابل ذکر است،اطلاعات مالی که از نقطه سربه سر برای بازاریابها ارائه خواهد شد، تلاش بازاریابان راجهت فروش بیشتر محصولات یاری مینماید.

محاسبات نقطه سر به سر

بخش حسابداری شرکت برای اینکه بتواند نقطه سر به سر در حسابداری رابدست آورد نیازمندبه داشتن اطلاعات تمامی هزینه ها ازجمله، هزینه های ثابت و متغییر هستند. هزینه های ثابت به محض شروع یک کسب وکار از ابتدا وجود دارند مانند هزینه های اجاره ، ماشین آلات و یا … ولی هزینه های متغییر دارای رابطه ای مستقیم با انبار می باشند مثل هزینه خرید مواد اولیه. هزینه بابت خرید هر واحد محصول متفاوت خواهد بود .

نقطه سربه سر در حسابداری دارای رابطه زیر است:

(تعداد محصول تولید شده و یا فروخته شده × قیمت هر محصول)-هزینه های ثابت تولید– (هزینه های متغییر تولید ×تعداد محصول تولید شده)

 

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

 

جستجوهای مرتبط با ما: شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران، مشاور مالی و مالیاتی،  مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی، مشاور مدیریت مالی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of