مشاوره مدیریت مالی

مشاوره-مدیریت-مالی

مشاوره مدیریت مالی

افزایش رقابت در بازار، غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع اقتصادی، پدیدار شدن محصولات و بازارهای جدید و بالطبع نیاز به تدوین استراتژی جدید، افزایش تنوع تامین منابع مالی،افزایش روز افزون نیاز به داشتن برنامه و بودجه مدون و شلختگی مالی که باعث کاهش بهره وری می شوند از جمله دلایل افزایش بهره گیری شرکتها از مشاوره مدیریت مالی می باشد.

تخصص مشاوره مدیریت مالی تهران و شرکا در زمینه تجزیه و تحلیل مالی و ریسک پذیری شرکتها به کسب و کارها کمک می کند تا بتوانند دید جامعتری نسبت به کارآمدی شرکت، ریسک های احتمالی و روش های رشد و توسعه شرکت داشته باشند.

مشاوره مدیریت مالی تهران و شرکا با ارائه گزارشات و بررسی هفتگی، ماهانه، سه ماهه و سالیانه کسب و کارتان و برجسته کردن ریسک های احتمالی و نقاط ضعف شرکتها بستری را فراهم می کند تا صاحبان کسب و کار بتوانند روی رشد و مدیریت شرکت خود تمرکز کنند.

به دلیل تنوع و گستردگی فرآیندهای مالی شرکتها، دا شتن تخصص در این زمینه ها از نیازهای اساسی برای پیشرفت شرکتهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته می باشد و تیم مشاوره مدیریت مالی ما با داشتن مشاورین متخصص و ارائه جامع ترین راهکارها در این زمینه آماده یاری به شما می باشد.

مشاورین مشاوره مدیریت مالی تهران و شرکا آمادگی دادن مشاوره های تخصصی به شرکتها، موسسات و سرمایه گذاران خصوصی در زمینه های استراتژیهای بهینه سازی ساختار سرمایه (capital optimization strategies)، مشاوره ادغام و اکتساب (M&A Advisory)، مشاوره مدیریت بدهی (debt Advisory)، ارزش گذاری  (valuations)، طراحی سیستم های مالی بودجه بندی، مدیریت نقدینگی شرکت ها و سایر مشاوره در سایر زمینه ها ی مالی شرکت ها را دارا است.

بخشی از خدمات قابل ارائه مشاوره مدیریت مالی

 • عارضه یابی
 • افزایش بهره وری
 • مدیریت سرمایه در گردش
 • معماری سیستم مالی شرکت
 • محاسبه و تدوین جریان نقدینگی شرکتها و بهینه سازی آن جهت کاهش ریسکهای نقدینگی و افزایش بهره وری
 • برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی
 • مطالعات ساختار سرمایه شرکت ها و مشاوره در زمینه بهینه سازی ساختار سرمایه شرکت ها
 • مشاوره تامین منابع مالی
 • تحلیل کارآمدی مالی شرکتها به صورت عمومی ( نسبت های نقدینگی، فعالیت، هرمی و سود آوری) و بخش به بخش
 • تعریف و محاسبه نسبتهای مهم مالی و غیر مالی شرکتها (Key Performance Indicators(KPI’s و ارزیابی ضعف یا برتری آنها
 • Project Finance

مشاوره مدیریت مالی تهران و شرکا با فراهم کردن اطلاعات دقیق مالی و تجزیه و تحلیل آنها آماده یاری شما در راستای تصمیم گیری های مهم مالی و مدیریتی می باشد. تخصص ما در زمینه رسیدگی به امور مدیریت مالی (مالی ، تجاری و عملیاتی)  توسط کارشناسان صنعت و کارشناسان مالی و همچنین هدف ما در ارتقا روند فعالیت متقاضیان زمینه ساز حضور توانمند شما در بازار می باشد.