مالیات برارث

مالیات-بر-ارث-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-تی-سی-پی-TCP

مالیات برارث

مالیات برارث زیر مجموعه مالیات بر دارایی می باشد که باید توسط وارثان به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود

 پس در گذشت شخصی ، مالی از ولی به وارثان می رسد که باتوجه به دارایی به ارث رسیده باید مالیات پرداخت شود که به نوع مالیات ، مالیات برارث گفته میشود .

ارث

ارث به دارای متوفی بعد از کسر واجبات گفته میشود

مشاوران شرکت حسابداری تاکید می کنند که از داریی متوفی باید واجبات مالی ، دیون و ثلث کسر گردد تا وارثان به ارث برسند.

ماترک

ماترک در تعاریف مالیات برارث عبارت است از  مالی که بافوت مالک وبه حکم قانون به وراث تعلق می گیرد و عنوان ترکه قانونی را به خود میگیرد .

متوفی

به کسی که از دنیا رفته و مالی را از خود به جا گذاشته است متوفی گفته میشود که با توجه به دارایی متوفی مالیات برارث تعیین میشود

لازم به ذکر است  که به متوفی (مورث) هم گفته میشود .

وارث

به کسانی گفته میشود که از دیگری مالی را به ارث می برند ، وراث میتوانند اشخاص حقیقی و حقوقی باشند

مالیات برارث براساس نرخ های تعیین شده در این خصوص می باشد و موسسه حسابداری تاکید می کند که وراث قبل از بهربری از ارث باید مالیات پرداخت کنند

در صورتی که متوفی وارث نداشته باشد اموال آن به دولت می رسد که شرکت حسابداری میتواند به اشخاص مشاوره های لازم را در این را بطه ارائه دهد

 وارثین

بر اساس ماده 18 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مایات بر ارث شرکت حسابداری وراث را به سه طبقه تقسیم بندی می کند ؛

وراث طبقه اول : پدر، مادر ، زن، شوهر و اولاد

وراث طبقه دوم : اجداد ، برادر ، خواهر و همینطور اولاد آنها

وراث طبقه سوم : عمو ، عمه ، دایی ، خاله و همینطور اولاد آنها

سهم وراث

سهم زن در صورت داشتن فرزند یک هشتم و در غیر اینصورت یک چهارم می باشد .

سهم مرد در صورت داشتن فرزند یک چهارم و در غیر اینصورت یک دوم می باشد .

سهم پدر در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد یک ششم و در غیر اینصورت دوم سوم می باشد .

سهم مادر در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد یک ششم ودر غیر اینصورت یک سوم می باشد.

سهم دختر در صورتی که تک فرزند باشد یک دوم ، اگه متوفی دارای چند فرزند فقط دختر باشد به نسبت مساوی دوسوم ، وهمینطور اگر متوفی دارای فزند پسر باشد ، سهم دختر یک دوم پسر می باشد .

مشاوارن شرکت حسابداری لازم به ذکر می دانند که اگر متوفی فاقد پدر و مادر باشد و فقط یک فرزند دختری داشته باشد کل ماترک به دختر می رسد.

سهم پسر در صورتی که تعداد فرزندان بیش از یک فرزند باشد به پسران بصورت مساوی و به دختران یک دوم پسران ارث می رسد.

معافیت های مالیات برارث

براساس ماده 24 قانون مالیات های مستقیم در خصوص موضوع مالیات برارث موسسه حسابداری عنوان می کند که موارد زیر از مشمولیت مالیات خاج هستند :

1_وجوه بازنشستگی

2_مزایای پایان خدمت

3_بازخرید خدمت و مرخصی

4_بازخرید بیمه

5_وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه ای و یا کارفرمایان

6_در یافتی حاصل از بیمه عمر

7_خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن

8_اموالی که مورد وقف و یا نذر قرار می گیرند

براساس ماده 21 قانون مالیات های مستقیم اموالی که جزء ماترک متوفی باشند  و براساس قانون جمهوری اسلامی ایران آن اموال سلب و یا بصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده 2 قرار گیرند از شمول مالیات برارث خارج می شوند .

براساس ماده 25 قانون مالیات های مستقیم وراث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات برارث نخواهند بود .

براساس ماده 26 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از  دیون ، واجبات مالی و هزینه های کفن ودفن باشد اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات برارث نخواهند بود .

مشاوران موسسه حسابداری تاکید می کنند که اگر متوفی بر اساس اسناد و شواهد موجود بدهی داشته باشد و میزان بدهی متوفی بشتر اموال وی باشد و اصالت بدهی ها تایید شود اموال متوفی مشمول مالیات برارث نمی باشد .

جدول نرخ های تعیین شده در خصوص مالیات برارث

نوع دارایی

وراث طبقه اول

وراث طبقه دوم

وراث طبقه سوم

__متوفی یا وراث تبعه ایرانمتوفی و وراث خارجی که در ایران اموال دارندمتوفی یا وراث تبعه ایرانمتوفی و وراث خارجی که در ایران اموال دارند
سپرده های بانکی،

اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداروهمچنین سود های دریافتی

 

3%6%3%12%3%
نسبت سهام وسهم الشرکه خارج از بورس6%12%6%24%6%
نسبت سهام و سهم الشرکه در بورس ویا فرابورس75/0%5/1%75/0%3%75/0%
حق امتیاز وسایر اموال10%20%10%40%10%
وسایل نقلیه2%4%2%8%2%
املاک5/7%15%5/7%30%5/7%
حق واگذاری محل (سرقفلی)3%6%3%12%3%
اموال خارج از کشور10%20%10%40%10%

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

نوشته شده توسط: علی اکبر صاره

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of