حسابداری مالیاتی

حسابداری-مالیاتی_خدمات-مالی-و-مالیاتی_مشاورین-تهران-و-شرکا

 حسابداری مالیاتی

مختصری از مالیات سازمان مالیاتی و اصطلاحات مالیاتی:

تعاریفی از مالیات:

1- یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد ملت درراستای بهروری از امکانات و منابع یک کشور موظفن پرداخت نمایند توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

2-برداشت یا دریافت قسمتی از درآمد یا دارایی افراد به نسبت توانایی پرداخت برای تامین مخارج دولت توزیع عادلانه ثروت وکنترل و هدایت فعالیت های اختصاری مملکت درمسیرموردنظر دولت.

3- بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که به دولت اختصاص داد میشود زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمدهاو سود ها را دولت فراهم ساخته است .

ماموران مالیاتی:

کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر شناسایی تشخیص و مطالبات و وصول مالیات میباشد.

مودی مالیاتی:

کسانی که به دولت مالیات پرداخت میکنند و طبق قانون مدیون دولت هستن.

سال مالیاتی:

طبق ماده 155قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود.

اظهارنامه مالیاتی:

فرمی است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه وشامل اطلاعات اشخاص و جداول مربوط از جمله ترازنامه / حساب سودو زیان معافیت درآمدها /اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده و… میباشد که متناسب با نوع مودیان (املاک /اشخاص حقوقی / مشاغل و ارث) متفاوت است و مودیان مکلف هستن اظهارنامه خودرا به صورت دستی یا الکترونیکی در مود قانونی تعیین شده به واحد عملیاتی ذی صلاح تسلیم نماید.

اشخاص مشمول مالیات :

1-کلیه مالکیت نسبت به اموال و املاک خود واقع در ایران

2-اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای خود در ایران و خارج از ایران .

3-اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهای خود در ایران .

4- اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به درآمدهای خود درایران وخارج ایران.

5-اشخاص حقوقی خارج نسبت به درآمدهای خود درایران و بابت ارائه امتیازات و کمک های  فنی و حق نمایش فیلم از ایران.

اشخاص غیر مشمول مالیات :

1-وزاتخانه ها و موسسات دولتی .

2-موسسات و نهادهایی که بودجه آنها توسط دولت تامین میگردد.

3-شهرداریها

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of