تعدیلات سنواتی

تعدیلات-سنواتی-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-خدمات-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-TCP

فهرست محتوا

 از تعدیلات سنواتی در حسابداری برای تصحیح اشتباهات ، تغییر رویه و ثبت اتفاقات دوره های گذشته استفاده میشود.

حسابداری

حسابداری عبارت است از علم تجزیه و تحلیل رویداد های مالی

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری با توجه به علم بالای خود و کارشناسان متخصص میتواند کمک شایانی به اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه نماید.

حسابداری عبارت است از جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت وارائه ی گزارش به اشخاص درون سازمانی و برون سازمانی.

که اشخاص درون سازمانی شامل مدیران  و اشخاص برون سازمانی شامل سهامداران ، بانک ها و… می باشد

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری با ارائه خدماتی مناسب میتواند همراه مدیران و سهامداران بوده و اشخاص را یاری نماید.

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی به اقلام و حساب های دوره های گذشته مربوط میشود .

تعدیلات سنواتی به اقلامی مربوط میشود که مرتبط با دوره گذشته می باشد اما در دوره گذشته شناسایی نشده و یا بصورت اشتباه ثبت شده اند و یا مربوط به تغییر رویه می باشد.

شناسایی و ثبت حساب ها کاری بسیار تخصصی می باشد که شرکت حسابداری / موسسه حسابداری در این زمینه میتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.

حساب تعدیلات سنواتی برای اصلاح حساب های دوره گذشته  بکار می رود و بهترین ابزار برای اینکار می باشد.

حساب تعدیلات سنواتی وقتی شناسایی میشود که بخواهیم  حسابی را از دوره قبل در این دوره شناسایی کرده و یا اصلاح کنیم و در این صورت اقلام‌ مقایسه‌ای‌ در صورتهای‌ مالی‌ باید ارائه‌ مجدد شوند،

مگر اینکه این‌ امر عملی‌ نباشد و در چنین‌ شرایطی‌ موضوع‌ مربوط به ثبت سند باید در یادداشتهای‌ توضیحی همراه‌ افشا شود.

و همینطور ماهیت‌ اقلام‌ ‌ در تعدیلات‌ سنواتی‌ و دلایل‌ ‌ تغییر در رویه‌ ویا تصحیح اشتباه در صورت های مالی ‌ و همچنین‌ این‌ امر که‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است‌  یا خیر و دلیل عملی نبودن ارائه ی مجدد صورت های مالی باید در یادداشتهای‌ توضیحی همراه‌ افشا گردد.

لازم به ذکر است که تاثیر تعدیلات سنواتی باید از طریق حساب سود و زیان انباشته در صورت های مالی منعکس گردد و در زمان ثبت حسابداری حساب تعدیل سنواتی همراه با حساب سود و زیان انباشته می آید.

میتوان به جای عنوان تعدیلات سنواتی در  زمان ثبت حسابداری از عنوان  سود و زیان انباشته یا سود و زیان جامع هم استفاده کرد اما باید در توضیحات ثبت مدنظر حتما عنوان تعدیلات سنواتی قید شود و ذکر شود که ثبت برای دوره ی قبل بوده است .

بعنوان مثال شرکتی مبلغ مالیات دوره قبل خود را کمتر از مبلغ مالیات قطعی واریز کرده است و در این دوره میخواهد ما به التفاوت مبلغ مالیات پرداختی و مالیات قطعی را پرداخت کند ، (مبلغ مالیات دوره قبل در این دوره پرداخت شده است ) در این صورت ثبت زیر باید در اسناد حسابداری زده شود :

سود و زیان انباشته _ تعدیلات سنواتی          (بدهکار)

                                           حساب مالیات پرداختی          (بستانکار)

حساب مالیات پرداختی          (بدهکار)

                                           بانک ( وجه نقد )          (بستانکار)

حساب خلاصه ی سود و زیان در تراز نامه زیر مجموع حساب سرمایه می باشد

لازم به ذکر است که حساب خلاصه ی سود و زیان مربوط به یک دوره ی مالی بوده (دوره ی مالی جاری) و زیر مجموعه حساب خلاصه ی  سود و زیان انباشته می باشد.

حساب خلاصه ی سود و زیان انباشته مربوط به تمام دوره های مالی (دوره های مالی گذشته)می باشد.

بصورت کلی حساب سود وزیان زیر مجموعه حساب سود و زیان انباشته ، و حساب سود و زیان انباشته زیر مجموعه حساب سرمایه است.

کارشناسان شرکت حسابداری / موسسه حسابداری در شناسایی حساب ها و انجام امور حسابداری بصورت کاملا تخصصی عمل می کنند

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی این اطمینان را بدهد که در صورت واگذاری امور حسابداری ، مالی و مالیاتی خود به کارشناسان ما کارهای آنها به بهترین شکل ممکن انجام شده و به سرانجام می رسد.

تعدیلات سنواتی در استاندارد های حسابداری

تعدیلات‌ سنواتی‌ در استاندارد شماره ی 6 حسابداری گزارشگری مالی  یعنی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده و در ‌ سود و زیان انباشته ی‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد، به‌ اقلامی‌ محدود می‌شود که‌ از اشتباه و یا تغییر در رویه ی حسابداری ناشی میشود.

باید در توضیحات ثبت حساب های دوره گذشته ، در دوره ی جاری عنوان حساب تعدیل شده ذکر شود

و اثر تعدیلات‌ سنواتی‌ باید از طریق‌ اصلاح‌ مانده‌ سود و زیان انباشته ی‌ ابتدای‌ دوره‌ در صورتهای‌ مالی‌ منعکس‌ گردد.

اقلام‌ مقایسه‌ای‌  در صورتهای‌ مالی‌ نیز باید ارائه‌ مجدد شود، مگر آنکه‌ این‌ امر عملی‌ نباشد که در چنین‌ شرایطی‌ موضوع‌ باید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ همراه افشا شود.

همچنین‌ میزان‌ و ماهیت‌ اقلام‌ تشکیل‌ دهنده‌ تعدیلات‌ سنواتی‌ و دلایل‌‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ و همینطور‌ این‌ که‌ اقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است‌ و یا نشده است است و دلیل عمدم ارائه ی مجدد صورت های مالی مقایسه ای  باید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ همراه افشا گردد.

رسیدگی های مالیاتی به حساب تعدیل سنواتی

در صورت بستانکار شدن حساب تعدیل سنواتی ، ثبت بدهکار حساب مذکور در صورتی که باعث کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شود، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه میگردد.

در صورت بدهکار بودن حساب تعدیل سنواتی ، ثبت بستانکار حساب مذکور به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه میگردد .

اقلامی که توسط واحد مالیاتی شناسایی  و به درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی اضافه میشود و همینطور برگشت از خرید و تخفیفات و هزینه های برگشتی ، باتوجه به افشای اطلاعات و نیاز مالیاتی باید شناسایی شوند.

لازم به ذکر است که در سال مورد رسیدگی شخص حقوقی علی الراس شود اقلام بدهکار حساب تعدیل سنواتی تاثیری بر درآمد مشمول مالیات نداشته و اقلام بستانکار حساب تعدیل سنواتی پذیرفته شده ،به درآمد مشمول مالیات رسیدگی اضافه شده و آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری با تخصص بالای خود در زمینه های مالی و مالیاتی میتواند مشاوره های لازم را به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد و اشخاص را در زمینه ی امور مالیاتی همراهی کند.

و همینطور شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه می کند که در زمینه ی حسابداری به کارشناسان با تجربه ما مراجعه کرده و امور حسابداری خود را به ما بسپارید.

 

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت حسابداری , شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما