مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت-سرمایه-در-گردش-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-TCP

فهرست محتوا

مدیریت سرمایه درگردش یک واحد اقتصادی تاثیر مستقیم بر قدرت مالی و همینطور قدرت نقدینگی دارد . سرمایه در گردش به معنای عملکرد شرکت در فعالیت های تجاری ، مدیریت درآمد و بدهی و همینطور مدیریت دریافتی و پرداختی ها می باشد.

مدیریت سرمایه در گردش بر عهده مدیران مالی واحد تجاری می باشد

شرکت حسابداری با تکیه بر مدیران مالی خود میتواند تمام خدمات مرتبط با مدیریت مالی را ارائه دهد.

لازم به ذکر است که شرکت ها برای تداوم فعالیت و سود آوری نیاز دارند که قدرت نقدینگی خود را حفظ کنند.

با مدیریت مناسب سرمایه درگردش شرکت میتواند قدرت نقدینگی شرکت را در سطح مطلوب نگهداشته و با توجه به قدرت نقدینگی بالا فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کرده و از آن در بازار استفاده کرد.

در مفهوم سرمایه در گردش چنین مواردی نهفته است : 1_وجوه نقد 2_ حساب ها و اسناد پرداختنی  3 _ حساب ها و اسناد دریافتنی.

موسسه حسابداری برای ارزیابی سرمایه در گردش راه هایی مانند: 1_نسبت جاری و نسبت سرمایه 2_نرخ حساب های پرداختنی و دریافتنی و 3_نرخ تغییرات صورت دارایی های شرکت اشاره می کند .

مدیریت هزینه

یکی از ارکان های اصلی سرمایه در گردش مدیریت هزینه می باشد.

از نظر شرکت حسابداری مدیریت صحیح سرمایه در گردش باعث میشود برنامه های واحد اقتصادی با حداقل هزینه به سرعت انجام شده و سود دهی دوچندان شود.

مدیریت صحیح برنامه های شرکت را به سرعت به سود دهی می رساند.

مدیران مالی شرکت حسابداری با مطالعه و بررسی به این نتیجه رسیده اند که عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش باعث افزایش هزینه ها میشود

و همینطور بسیاری از کسب وکارها به همین دلیل قبل از رسیدن به سود دهی برشکست میشوند .

نقش مدیریت سرمایه در گردش در استارت آپ ها

مشاوران شرکت حسابداری به شرکت های استارت آپ توصیه می کنند که قبل تصمیم گیری وضعیت مالی خود را به خوبی سنجیده و با برنامه مالی اقدام به فعالیت کنند .

یک مدیر مالی میتواند مشاوره های لازم را جهت سرمایه گذاری ، مدیریت سرمایه ، شناسایی فرصت ها و تصمیم گیری صحیح مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهد

شرکت های استارت آپ باید توجه داشته باشند که کسب و کار هایی که بصورت زنجیره ای به هم وابسته اند باید در مدیریت سرمایه در گردش توجه بیشتری داشته باشند و دریافتی ها و پرداختی های خود را با مدیریتی مناسب انجام داده ، و حساب های دریافتنی بلند مدت وهمینطور حساب های دریافتنی بلاوصول خود را کاهش دهند .

و شرکت هایی که بصورت فصلی فعالیت می کنند باید برای مدیریت سرمایه در گردش بیشتر اهمیت قائل شوند ، زیرا هزینه های ثابت بصورت ماهانه وجود دارد و شرکت هایی که در یک فصل درآمد بالا داشته و در فصل دیگر درآمدی ندارند باید با مدیریت سرمایه در گردش و همینطور مدیریت هزینه های خود روند پیش روی مالی شرکت را تحت کنترل داشته باشند .

شرکت حسابداری باتوجه به میزان و زمان جریان نقدینگی میتواند توانایی مالی موسسات اقتصادی را شناسایی کرده و آنها را در مسیر پیشرفت و توسعه همراهی کند.

متورم شدن سرمایه درگردش

مدیران مالی شرکت حسابداری برای جلو گیری از متورم شدن سرمایه در گردش ، دریافتی ها (حساب ها و اسناد دریافتنی ) و پرداختی ها (حساب ها و اسناد پرداختنی ) و همینطور انبار را مدیریت می کنند.

متورم شدن سرمایه در گردش به این معنا است که شرکت نیاز بیشتری به نقدینگی جهت تامین نیازهای مالی دارد و این به معنای ضعیف شدن قدرت نقدینگی شرکت میباشد.

به طور مثال موسسه خدماتی بابت ارائه خدمات چکی برای 6 ماه دیگر دریافت می کند ، این موسسه بصورت گسترده خدمات ارائه کرده ولی پول کمی دریافت کرده است زیرا اکثر خدمات ارائه شده بصورت نسیه بوده است . در این شرایط سرمایه ی شرکت متورم شده و احتمال اینکه شرکت با مشکلات اقتصادی رو به رو شود وجود دارد.

و یا یک شرکت بازرگانی کالاهایی را که بصورت نقد خریداری کرده است را اگر بصورت نسیه به فروش برساند ، قدرت نقدینگی خود را کاهش داده و احتمال دارد با مشکلات اقتصادی رو به رو شود .

مدیریت دریافتی ها

با کاهش زمان دریافتی و کم کردن مبالغ بدهی های اشخاص به موسسه اقتصادی مد نظر زمان ورود پول به چرخه اقتصادی موسسه کاهش یافته و قدرت نقدینگی موسسه افزایش می یابد.

مدیریت پرداختی ها

با افزایش زمان پرداختی ها و بیشتر کردن بدهی به خودی خود قدرت نقدینگی و دارایی ها شرکت بیشتر میشود.

بعنوان مثال شرکت تمام خرید های خود را بصورت نسیه انجام دهد و محصولات خریداری شده را بصورت نقد فروخته و بعد از فروش و شناسایی سود بدهی خود را پرداخت کند ، در اینصورت نقدینگی شرکت همیشه مثبت بوده و شرکت قدرت مالی بیشتری پیدا می کند.

افزایش بدهی به شرط بالا بردن سود و افزودن قدرت مالی شرکت خوب است ولی اگر افزایش بدهی ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی ها باشد برای واحد اقتصادی این امر ، امرخوبی نبوده و به واحد اقتصادی آسیب وارد می کند .

مدیران مالی شرکت حسابداری به موسسات اقتصادی توصیه می کنند که قبل از افزایش بدهی خود قدرت مالی و توان پرداخت خود را در نظر بگیرند .

مدیریت انبار

موسسات اقتصادی باید باتوجه به نیاز بازار، محصول تولیدی ، قیمت و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته اقدام به تولید نمایند .

اگر شرکتی بیشتر از نیاز بازار تولید کند در اینصورت مازاد تقاضا پیش آمده و عرضه کننده برای فروش محصول خود مجبور می شود قیمت خود را تا سقف تعادلی کاهش دهد.

مدیران مالی شرکت حسابداری باید به تعادل بازار توجه داشته باشند و در صورت حضور در بازار رقابتی باید به قیمت گذاری محصولات و نحوه ی عرضه کالا در بازار توجه نمایند.

نوع محصولات در تولید و مدیریت انبار بسیار مهم است ، بعنوان مثال اگر شرکتی به تولید محصولات لبنی اشتغال داشته باشد نمیتوانند محصل خود را بصورت بلند مدت انبار کرده و باید به سرعت محصول خود را به فروش برساند.

شرکت حسابداری با توجه به بازار تورمی ایران متوجه آن است که با انبار کردن محصولات با دوام موسسات اقتصادی میتوانند به سود بیشتری برسند ولی این امر را توصیه نمی کند ، زیرا با انبار کردن محصولات پول و سرمایه را از چرخه اقتصادی جامعه جدا کرده و در نهایت به جامعه اقتصادی آسیب زده میشود.

لازم به ذکر است که با انبار کردن محصولات ، سرمایه در گردش متورم می شود و شرکت ها برای ادامه ی بقا باید بصورت دقیق مسائل مالی خود را مدیریت کنند.

با مدیریت مناسب دریافتی ها، پرداختی ها و انبار از متورم شدن سرمایه در گردش میتوان جلوگیری کرد و نقدینگی شرکت را کنترل کرد .

ارتباط سرمایه در گردش با سود دهی شرکت

با مدیریت صحیح و هوشمند سرمایه در گردش میتوان وجوه نقد شرکت را در بالا ترین مقدار ممکن نگهداشته و در این صورت شرکت با توجه به قدرت بالای نقدینگی خود میتواند فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کرده و از موقعیت های بازار برای بالا بردن میزان سود دهی خود استفاده نماید .

و همینطور شرکت با قدرت نقدینگی که دارد میتواند گزارشات مناسب برای اشخاص برون سازمانی تهیه کرده و از اعتبار ، اعتبار دهندگان و سرمایه ی ، سهامداران و سرمایه گذاران استفاده نماید.

و همینطور بالا بودن قدرت مالی شرکت باعث افزایش اعتماد ذینفعان به شرکت میشود .

شرکت حسابداری  میتواند تمام خدمات مالی و حسابداری را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه داده و آنها را در زمینه مدیریت مالی و مشاوره مالی همراهی کرده و مسیر پیشرفت و توسعه را هموار سازد.

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت حسابداری , شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما