ویژگی ها، اهداف و قوانین شرکت تعاونی

قوانین شرکت تعاونی _مشاورین تهران و شرکا
فهرست محتوا

قوانین شرکت تعاونی و انواع آن

بر اساس ویژگی ها و قوانین شرکت تعاونی وسایر شرکت های تجاری درقانون تجارت ایران بصورت زیر دسته بندی میشوند:

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت نسبی
 • شرکت تضامنی
 • شرکت‌های مختلط
 • شرکت‌های تعاونی

 عده ای از افراد که دارای هدفی مشخص بوده ، از یک صنف کاری ، برای رسیدن به یک هدف مشخص جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفع نیازهای مشترکشان جمع شده و شرکت های تعاونی را تشکیل می دهند. در قوانین شرکت تعاونی سرمایه و ضمانت شرکا مهم نیست بلکه اکثریت و تعداد اعضا مهم است. طبق قوانین شرکت تعاونی زمانیکه شرکت  فعالیت تجاری داشته باشد به شرکت تعاونی تجاری و اگر دارای فعالیت غیر تجاری باشد شرکت تعاونی غیر تجاری نامیده میشود .

در قانون تجارت ایران شرکتهای تعاونی به دو صورت تعریف شده اند :

 • شرکت تعاونی تولید
 • شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی تولید

طبق قوانین شرکت تعاونی ،شرکت تعاونی تولید شرکتی است متشکل از کسانی که در یک شغل بسیار متبحر بوده  و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء و اجناس بکار می برند.

طبق قوانین شرکت تعاونی ،شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای تقسیم سود یا زیان بین شرکا به نسبت خرید هر یک  انها و همچنین بابت فروش اجناس مورد نیاز برای زندگی مراجعه میشود. فرقی نمیکند که این اجناس خرید شده باشد و یا شرکا  ان را ایجاد کرده باشند .

شرکت های تعاونی و اهداف کلی انها

 • برای اشتغال شرایط و امکاناتی را برای همه ایجاد میکند
 • مدیریت و سرمایه را در اختیار نیروی کار قرار داده و تشویق به بهره برداری از نتیجه کار میکند .
 • از تورم و احتکار و .. پیشگیری میکند
 • جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص جهت عدالت اجتماعی
 • رواج دادن تحکیم و مشارکت و همکاری و تعاونی عمومی

و …

از نظر نوع فعالیت شرکت تعاونی شامل :

شرکت تعاونی تولیدی

طبق قوانین شرکت تعاونی  در شرکت تعاونی تولید ، عضو باید در تعاونی اشتغال به کار داشته باشد شرکت تعاونی تولید در تمامی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند . فعالیت های شرکت تعاونی تولید در زمینه هایی مانند دامداری، شیلات ،معدن ، روستایی ، عمران شهری و … است .

شرکت تعاونی توزیعی

طبق قوانین شرکت تعاونی در شرکت تعاونی توزیعی نیازی به اشتغال عضو در تعاونی نیست و فعالیت اعضا در جهت تهیه و توزیع کالا ، مسکن و … خواهد بود . شرکت تعاونی توزیعی جهت کاهش هزینه و قیمت ها تشکیل میشوند .

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی

 طبق قوانین شرکت تعاونی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی شرکتی هستند که اعضاء ان بطور مشترک به فعالیت تولیدی و توزیعی گرایش دارند .

شرکت تعاونی از لحاظ عضویت شامل :

 شرکت تعاونی عام

بر اساس قوانین شرکت تعاونی در شرکت تعاونی عام عضویت آزاد است و همچنین  با ارائه سهام به مردم موسسین میتوانند افزایش سرمایه دهند.

شرکت تعاونی خاص

بر اساس قوانین شرکت تعاونی ، شرکت تعاونی خاص برای قشر خاصی مانند کشاورزان ، دانشجویان ، کارگران و .. در نظر گرفته شده است و در صورت داشتن ظرفیت ملزم به پذیرش افراد ذکر شده هستند .

میزان سرمایه در شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی عام میزان سرمایه متغییر است و حداقل ارزش اسمی هر سهم با توجه به فعالیت ان یکصد هزار ریال خواهد بود ولی در شرکت تعاونی توزیعی عام به شرح ذیل میباشد :

 • تعاونی مسکن  حداقل ارزش هر سهم 6،000،000 ریال.
 • تعاونی  مصرف حداقل ارزش اسمی هر سهم سیصد هزار ریال.
 • سایر تعاونی ها  حداقل ارزش اسمی هر سهم سیصد هزار ریال .

طبق قوانین شرکت تعاونی قانون شرایط اعضاء به شرح زیر است :

 • تابعیت ایرانی
 • عدم سابقه به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
 • عدم عضویت در تعاونی مشابه
 • عدم ممنوعیت قانونی ورشکستگی به تقصیر
 • درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

 تشکیل و تامین سرمایه در شرکت تعاونی

سرمایه در شرکت تعاونی در کمترین حالت ممکن از 51% سرمایه که بوسیله اعضا ارائه شده در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و همچنین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و یا غیره از طریق وام بدون بهره و یا از طریق مشارکت یا مضاربه و … بدون عضویت میتوانند در افزایش سرمایه در شرکت تعاونی اقدام نمایند .

شرکت تعاونی و تغییرات در سرمایه آنها

مطابق قوانین شرکت تعاونی ، زمانی که آنها میخواهند عملیات خود را توسعه دهند نیازمند سرمایه بیشتری هستند بنابراین برای تامین این سرمایه میتوانند اقدام به فروش سهام به اعضای تعاونی و یا عضویت اعضای جدید اقدام نمایند .

از جمله دلایلی که باعث مواجهه شدن با کمبود سرمایه میشود ، خروج یکی از اعضاء و پرداخت بهای سهم آنها می باشد و در قوانین شرکت تعاونی بدین صورت است که وظیفه هیئت مدیره شرکت تعاونی است که تغییرات در سرمایه را در راس برنامه های خود قرارداده و نظر خود را مبنی بر افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه فروش سهام جدید ، ارزش روز سهم را به مجمع عمومی اطلاع دهد .

ارزش روز هر سهم در شرکت تعاونی را از طریق نتیجه مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها تقسیم بر تعداد سهام  بدست می آورند .

با توجه به تصویب مجمع عمومی و قوانین و مقررات  افزایش سرمایه به سه شکل امکان پذیر است:

طبق قوانین شرکت تعاونی افزایش سرمایه با صدور سهام جدید: با موافقت مجمع عمومی و عضویت افراد جدید اقدام به افزایش سرمایه مینمایند.

 طبق قوانین شرکت تعاونی افزایش سرمایه با افزایش ارزش اسمی سهام: در صورت توافق سهامداران شرکت جهت افزایش مبلغ اسمی سهام ، باید مبلغ مابه التفاوت سهام بطور نقد از جانب سهامداران پرداخت شود و تعهدی برای سهامداران ایجاد نشود .

 طبق قوانین شرکت تعاونی افزایش سرمایه  از محل سود تقسیم نشده اندوخته ها و یا سالهای قبل: در صورتیکه  تصمیم به افزایش سهام از طریق سودهای تقسیم نشده سالهای قبل و یا اندوخته ها باشد بنابراین بخشی از سود انباشته و اندوخته ها بدین منظور اختصاص داده میشود . در شرکت های تعاونی 1.2 اندوخته قانونی برای افزایش سرمایه صورت میگیرد .

شرکت تعاونی و کاهش سرمایه

در قوانین شرکت تعاونی ممکن است یک یا تعدادی از اعضای شرکت تعاونی بر اثر اخراج و یا فوت یا دلایل دیگر از شرکت خارج شوند بنابر این با کاهش سرمایه مواجه خواهند شد . سهام شخص خارج شده به نرخ روز محاسبه و پس از کسر بدهی های وی پرداخت خواهد شد .

تقسیم سود در شرکت تعاونی

قوانین شرکت تعاونی بدین صورت است که بعد از بستن حساب های موقت در شرکت تعاونی مانده بستانکار خلاصه سود و زیان ، سود سال جاری خواهد بود و در صورت شامل شدن به مالیات ، مالیات مربوطه کسر و الباقی آن با توجه به نوع شرکت تعاونی و معاملات شرکت تعاونی توزیع خواهد شد .

طبق قوانین شرکت تعاونی موارد زیر در تقسیم سود آنها مطرح است :

 • مالیات
 • سود سهام
 • اندوحته قانونی
 • مازاد برگشتی نتیجه معاملات با اعضاء

انحلال و تصفیه در قوانین شرکت تعاونی

طبق قوانین شرکت تعاونی عواملی که منجر به انحلال یک شرکت تعاونی خواهد شد عبارتند از :

 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
 • کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر ، در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد .
 • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
 • ورشکستگی طبق قوانین مربوط
 • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • انقضای مدت تعیین شده در اساسنانه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تعیین نکرده باشد .

قوانین شرکت تعاونی بدین صورت است که در هنگام تصفیه شرکت تعاونی کلیه اموالی از که شهرداری ها ، بانکها و ..دریافت شده را باید به آنها بازگرداند و پس از تصفیه بدهی ها و غیره تمامی وجوه بر مبنای ماند ه حساب سرمایه انها توزیع خواهد شد .

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت حسابداری , شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما