اظهارنامه مالیاتی عملکرد، مشمولین و نحوه ارسال آن

اظهارنامه مالیاتی _مشاورین تهران و شرکا
فهرست محتوا

اظهارنامه مالیاتی عملکرد در حسابداری

کارنامه مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی  که در طی ۱ سال مالی ( که معمولا با سال شمسی برابر میباشد) توسط خود اشخاص تهیه میشود و به اداره دارایی جهت محاسبه مالیات ارائه میشود ، اظهارنامه مالیاتی نامیده میشود.

دو روش ارائه اظهار نامه مالیاتی  در ایران

1.خود اظهاری

در روش خود اظهاری خود شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اظهارنامه ای را که دربرگیرنده تمامی درآمد ها، هزینه ها،حقوق پرسنل، استهلاک و …راتکمیل مینماید و با احتساب نمودن معافیت های مالیاتی خاص، رقم مالیات سالیانه خود را اعلام مینماید، اداره دارایی هم به شرط  این که مطالب اظهارنامه کامل باشد و تخلفی صورت نگرفته باشد آن را قبول میکند و مالیات را محاسبه و دریافت مینماید.

2.مالیات علی الراس

در صوررتیکه اظهارنامه مالیاتی  مورد قبول  قرار نگیرد و یا ارائه نگردد ممیز دارایی  مالیات شخص حقیقی یا حقوقی را به روش علی الراس محاسبه نموده  و اعلام میکند.

بر اساس ماده 97 ق.م.م زمانیکه مالیات شخص مورد نظر علی الراس برآورد گردد به این معنی است که ممیز  رسیدگی کننده مالیات هزینه ها ی شخص (حقیقی یا حقوقی) را نپذیرفته است  و در آمد شخص یا برآوردی که خود از درامد شخص دارد را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد و با اعمال نمودن  درصدی از سود، مالیات شخص موررد نظر را برآورد می نماید. این حالت علاوه براینکه به اعتبار شرکت لطمه وارد مینماید ، پرداخت مالیات بسیار بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت.

قابل ذکر است که میزان مالیات در کشور ما ۲۵ در صد سود سالانه ی فعالیت شرکت یا شخص میباشد.

مشمولین ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد

  بر اساس ماده ی 95 قانون م.م  صاحبان مشاغل مشمول مالیات به سه گروه از لحاظ تشخیص درامد تقسیم میشوند

الف – مشاغلی که بر اساس این قانون مکلف به ثبت نمودن  فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل  باشند،  موضوع قانون تجارت  میباشند و میبایست اسناد و مدارک و دفاتر مربوط را با رعایت  نمودن اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگه داری کنند .

ب – مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت نمودن فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند.

ج – مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) نمیباشند مکلف­اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از سو ی سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری  نمایند.

1.بر طبق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی دارای کسب وکار که بصورت فردی و یا به صورت مشارکتی مشغول به فعالیت هستند مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه وارائه نمایند.

2.بر طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده اند و همچنین  تشکل های قانونی که مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط را دارا  می باشند و اتحادیه های صنفی طبق قانون مکلف میباشند  برای هرسال مالی خود  ترازنامه وصورت سود وزیان وسایراطلاعات مندرج درفرم اظهارنامه راتهیه نمایند  وبه سازمان امورمالیاتی ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز برای تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی

1.صورت ترازنامه اشخاص حقوقی و حقیقی گروه اول(بند الف)

2. صورت سود وزیان برای کلیه اشخاصی که  مکلف به تهیه و ارائه  اظهارنامه مالیاتی میباشند

3.مبلغ درآمد و فروش داخلی وخارجی شخص  

4.گردش حساب مواد اولیه وکالای ساخته شده وکالای بازرگانی(ریالی ) ونیز سایر کالاها

5.صورت بهای تمام شده ی کالای ساخته شده و کالای فروش رفته برای شرکت های تولیدی،بازرگانی

6.صورت قراردادها ودرآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری

7.مانده سود و زیان دوره قبل وگردش حساب تعدیلات سنواتی

8.شماره ثبت دفاتر قانونی وکد رهگیری برای اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی گروه اول

9.مبلغ مالیات های پرداخت شده

10.نام کاربری ،رمز عبور وکد رهگیری پیش ثبت نام به منظور ارسال اینترنتی اظهارنامه مالیاتی  وهمچنین شماره کارت بازرگانی ومجوز فعالیت شخص .

11.اطلاعات ملک اجاری که  مورد استفاده مودی است

12.اطلاعات فروش سال قبل ودرصد افزایش ان در سال جاری

انواع اظهارنامه مالیاتی

1.اظهارنامه مالیاتی  اشخاص حقوقی (ماده ۱۱۰ ق.م.م )که از سایر اظهارنامه ها مفصل تر است.

2.اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه اول(بند الف) بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م

3.اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم(بند ب) بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م

4.اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه سوم(بند ج) بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م

5.اظهارنامه مالیاتی املاک ویژه اشخاص حقیقی که دارنده ی درآمد میباشند ،طبق ماده ۵۷و۸۰ ق.م.م

6.اظهارنامه انحلال بر اساس ماده ۱۱۴ و۱۱۶ق.م.م

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه

برای تهیه و ارائه ی اظهارنامه مالیاتی ابتدا مودی میبایست در سامانه ی (www.Tax.gov.ir) ثبت نام نموده و بعد از اینکه اطلاعات ارائه شده تایید شد و در اداره ی امور مالیاتی مربوطه پرونده تشکیل گردید و شخص کد اقتصادی را دریافت نمود بعنوان مودی مالیاتی شناخته میگردد.       

پس از اینکه مودی مراحل قانونی ثبت نام را طی نمود از سوی سازمان امور مالیاتی به مودی نام کاربری و کلمه ی  عبور اختصاص داده میشود که بقیه عملیات مالیاتی را انجام دهد.

در این زمان مودی میبایست به سامانه ی طرح جامع مالیاتی مراجعه نماید و از بخش اظهارنامه مالیاتی اظهار نامه ی مورد نظر خودرا دانلود نماید.

 مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی

براساس  ماده ۱۱۰ق.م.م اشخاص حقوقی حداکثر تا 4 ماه پس از اتمام سال مالی یعنی تا 31تیر ماه هر سال  فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی خودرا تهیه و ارسال نمایند.

اشخاص حقیقی بر اساس ماده ۱۰۰ ق.م. حداکثر تا پایان خرداد هر سال مهلت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را تهییه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

 عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی خود در مدت زمان تعیین شده اقدام نکنند مشمول جرائم مالیاتی زیر میشوند:

 1.بر اساس ماده ی 192ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشند ، ‌در صورتیکه  از تسلیم نمودن آن در موعد مقرر خود داری نمایند مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات متعلق خواهند شد.

2.عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای (الف)و (ب) ماده ی 95موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق خواهد شد و مشمول بخشودگی نمیباشد.

* ‌در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی

با وجود اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی فرایندی وقت گیر است ولی ارسال نمودن  اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مزایای خوبی را فراهم میکند.

بر اساس ماده ۱۸۹ق.م.م  شرکتهایی که سه سال متوالی اظهارنامه مالیاتی آنها مورد قبول اداره امورمالیاتی قرار گرفته باشد و به برگ تشخیص صادره  انها اعتراضی صورت نگرفته باشد مشمول استفاده از۵درصد جایزه خوش حسابی نسبت به مالیاتهای پرداخت شده۳ سال میگردند.

زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی

براساس ماده ۱۵۶ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلف اند که اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر طی مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر رسیدگی نمایند و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ کنند.

مهلت اصلاح اظهارنامه مالیاتی

بر اساس تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م برای مودیان مالیاتی این امکان فراهم شده است که چنانچه در اظهارنامه مالیاتی که ارائه شده است از لحاظ محاسبه و درج اطلاعات  اشتباهی رخ داده باشد ،ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به رفع اشتباه اقدام نمایند  و اظهارنامه مالیاتی اصلاح شده  را به سازمان امور مالیاتی  تسلیم نمایند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:   مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما : شرکت حسابداری، موسسه حسابداری، خدمات حسابداری، مشاوره مالی، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما