مشاوره مدیریت و استراتژی

مشاوره مدیریت

پیشرفت های سریع در تکنولوژی و تغییرات در مدل های کسب و کارها، هر روزه قوانین بازی تجارت را تغییر می دهند. ظهور غیر قابل پیش بینی رقبای قدرتمند، از قبیل استارت تاپ ها، شرکت های توانمندی که تصمیم به ورود به بازار جدید می گیرند و یا شرکت های خارجی از جمله دلایل افزایش ریسک های احتمالی و رقابتی تر شدن محیط کسب و کار می باشد.این تغییرات در تمامی زیرمجموعه های یک سازمان از قبیل منابع انسانی و یا مالی تاثیر گذارند.
مشاوره مدیریت مشاورین تهران و شرکا

از دیگر چالش های بسیاری از سازمان، دچار روزمرگی شدن تصمیمات و دید سازمانی می باشد، که به نوعی باعث مرگ تدریجی سازمان و واگذار کردن سهم بازار به شرکت هایی با دید استراتژیک می انجامد.

در این موارد داشتن مشاوره مدیریت از مشاورینی که دارای تجربه و علم مربوطه میباشند این امکان را فراهم می آورد تا با نگاهی بیرون از سازمان به کسب و کارها کمک می کنند تا عملکرد خود را بهبود بخشیده و با حل مشکلات و یافتن راه های جدید و بهتر برای انجام کارها زمینه رشد را فراهم آورند.

مشاورین تهران و شرکا به شما در شناسایی و حل کردن چالش هایی که در راه رشد و پیشرفت شما هستند، کمک میکنند. متخصصین مشاوره مدیریت ما با تحلیل، ارزیابی و عارضه یابی در تمامی بخش های سازمان از قبیل مالی، منابع انسانی ،بازرگانی و سایر قسمت ها به عنوان همکار، شانه به شانه کار خواهیم کرد تا زمانی که نتایجی را که برای شما مهم است تحویل دهیم. ما برای مشتریان یک آینده بهتر ایجاد می کنیم.

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

همکاری با تیم با تجربه تی سی پی آرامش خاطر را برای شما به ارمغان می آورد.

صفحه اصلی - اسلایدر

مشاوره استراتژی

شرکت ها برای رشد، افزایش توانایی رقابتی و یا ورود به بازارهای جدید نیاز به داشتن استراتژی هایی متناسب با نیازهایشان می باشند.این استراتژی ها که هر کدام می توانند بر اساس نیاز های مختلف در زمینه های گوناگون شرکت از قبیل ارزیابی بازار برای ارائه محصول جدید، ارزیابی رقبا و درک تهدیدها و فرصت ها، استراتژی فروش و خرید مواد اولیه، استراتژی بازاریابی، استراتژی تولید و فعالیت و حتی استراتژی کنترل کیفیت همگی باید همسو با برنامه راهبردی شرکت (Strategic Plan) تعریف شوند.

مشاورین ما با سابقه فعالیت در صنایع مختلف آماده ارائه راهکارهای استراتژیک به کسب و کارها در زمینه های گوناگون می باشند که برخی از مدل های استراتژی قابل ارائه در زمینه های گوناگون به شرح زیر می باشند:

ابزارهای استراتژی بنیادی شرکت(Core Strategic Tools) :

 • SWOT Analysis
 • Porter’s 5 forces
 • (Critical Success Factors(CSFs) / Key Results Areas (KRA’s

طراحی ساختار شرکت (Organization Design) :

 • The McKinsey 7-S Framework
 • Strategic Alliances
 • Diversification

استراتژی اجرایی (در جهت اهداف شرکت) Executing Strategy  :

 • (Balance Score card (BSC
 • Turnaround Management
 • The Pyramid of Purpose
 • Objective, Goals, strategies, and measures (OGSM) Frameworks
 • Simons’ Seven Strategy Questions

استراتژی های تولید و فعالیت  : Manufacturing and Operations

 • Lean manufacturing
 • Kaizen
 • (Just in time (JIT
 • The 5s system
 • Kanban
 • The Product-Process Matrix

استراتژی های کنترل کیفیت و بازاریابی Quality & Marketting Strategy :

 • Garvin’s 8 Dimensions of Quality
 • Zero Defects
 • (Total Quality Management (TQM
 • Six Sigma
 • The Marketing Mix and the 4Ps of Marketing
 • RFM Segmentation
 • The Product Life Cycle
 • The Brand Pyramid

مشاوره در رابطه با ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی Optimal Corporate Governance Structure

واتساپ
تماس با ما