مبانی حسابداری

مبانی-حسابداری-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-تی-سی-پی-TCP
فهرست محتوا

نحوه شناسایی درآمد و هزینه های و ثبت آنها در دفاتر و انتخاب رویه ای مناسب توسط شرکت حسابداری متناسب با واحد تجاری را مبانی حسابداری میگویند .

بصورت کلی مبانی حسابداری یعنی اینکه درآمد و هزینه ها توسط موسسه حسابداری در چه زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت و گزارش شود .

انتخاب زمان برای ثبت رویداد های مالی در حسابداری اهمیت بالایی دارد و باید به آن توجه شود .

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری عبارت است از مجموعه اجزای به هم پیوسته یک واحد تجاری که با هدف تامین نیاز های مالی واحد تجاری فعالیت می کنند .

واحد های تجاری برای موفقیت و افزایش کارایی خود باید توجه ویژه ای به سیستم حسابداری خود نمایند که شرکت حسابداری میتواند مشاوره مالی لازم را در این زمینه ارائه نماید .

سیستم حسابداری یک سیستم جزء واحد تجاری می باشد که اهمیت بالایی دارد و زیر مجموعه سیستم مالی واحد تجاری فعالیت می کند .

فعالیت سیستم حسابداری واحد تجاری از سه جزء تشکیل میشود :

1_ورود داده ها .

2_پردازش داد ها.

3_ارائه گزارشات با توجه به نیاز های درون سازمانی و برون سازمانی .

مبانی حسابداری در دو قسمت ورود داده ها و پردازش داده ها کاربرد دارد و بصورت مستقیم در ارائه گزارشات حسابداری تاثیر گذار است .

ارائه گزارشات حسابداری

حسابداران با پردازش اطلاعات مالی گزارشات مالی را تهیه و به استفاده کنندگان ارائه می دهند .

ارائه گزارشات مالی برون سازمانی با توجه به استاندارد های حسابداری توسط موسسه حسابداری تهیه و باتوجه به زمان های از قبل تعیین شده ارائه میشود .

گزارشات درون سازمانی باتوجه به نیاز مدیران واحد تجاری ارائه میشود و گاهی موسسه حسابداری ملزم به ارائه گزارش بصورت روزانه میشود .

مدیران واحد تجاری باتوجه به گزارشات مالی که توسط سیستم حسابداری تهیه شده است در رابطه با فعالیت واحد تجاری تصمیم گیری می نمایند .

گزارشات حسابداری ارائه شده توسط موسسه حسابداری با توجه به مبانی حسابداری تعیین شده تهیه میشود .

مبانی حسابداری تعیین شده توسط موسسه حسابداری بصورت مستقیم در تهیه صورت های مالی و در نهایت در تصمیم های مدیران در رابطه با واحد تجاری تاثیر می گذارد .

سیستم حسابداری واحد تجاری باید توسط گروه مالی شرکت حسابداری باتوجه به نیاز های واحد تجاری طراحی شود تا بتواند به تمام نیاز های واحد تجاری پاسخ گو باشد .

یک سیستم حسابداری مناسب از پیش طراحی شده توسط شرکت حسابداری باید بتواند به نکات زیر پاسخ دهد :

1_ارائه گزارشات برون سازمانی کارا و موثر.

2_اندازه گیری و سنجش کارا و موثر.

3_ارائه گزارشات درون سازمانی و رفع نیاز مدیران .

4_جلوگیری از اشتباهات در محاسبات .

5_همراهی با مدیران در تصمیم گیری ها مالی .

6_ارائه راهکار به مدیران.

بصورت کلی در طراحی یک سیستم حسابداری توسط شرکت حسابداری  موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد :

1_زمینه فعالیت واحد تجاری.

2_حجم معاملات واحد تجاری.

3_تعداد پرسنل واحد تجاری.

4_نقدینگی و میزان سرمایه واحد تجاری .

5_درآمد و هزینه های واحد تجاری در یک دوره مالی .

حل مسئله

برای حل یک موضوع راه حل های مختلفی باید توسط گروه مالی یک واحد تجاری ارائه شود .

گروه مالی موسسه حسابداری به منظور کمک باید راه حل های مختلفی را با دارا بودن قابلیت مقایسه ای به مدیران ارئه دهد .

مدیران مالی راه حل های مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند و بهترین راه حل ها را با توجه به اهداف شرکت به مدیران برای تصمیم گیری ارائه میدهند .

مدیران برای رسیدن به اهداف مالی خود باید از مشاوره های مالی موسسه حسابداری که در قالب گزارش برای حل مسئله استفاده ارائه میشود استفاده نمایند .

مدیران مالی موسسه حسابداری راه های گوناگونی را با قابلیت مقایسه ای ارائه می دهند که مدیران واحد تجاری بتوانند باتوجه به ریسک پذیری و اهداف شرکت تصمیم گیری نمایند .

امروزه در بسیاری از واحدهای اقتصادی پیشرفته، اولین وظیفه مالی به حسابداران شرکت حسابداری  سپرده می شود تا مدیران مالی بتوانند وظایف دوم و سوم فوق را به گونه ای مطلوب انجام دهد.

مبانی حسابداری بصورت مستقیم در اولین وظیفه مالی ( امور حسابداری ) تاثیر می گذارد .

  با توجه  به حساسیت حسابداران  و مدیران مالی موسسه حسابداری، یک سری اصول اخلاقی برای آن از طرف شرکت حسابداری مطرح شده است.

این اصول عبارتند از:

1_اصول کلی .

2_اصول حسابداری قابل رعایت .

3_اصول مدیریتی .

اصول کلی که باید توسط تمام متخصصان شرکت حسابداری رعایت شود عبارت است از:

1_صلاحیت.

2- رازداری .

3_ درستکاری.

4_بی طرفی.

5_استقلال .

اصول حسابداری قابل رعایت که باید توسط تمام حسابداران موسسه حسابداری رعایت شود عبارت است از :

1_کنترل .

2_سازگاری .

3_انعطاف پذیری .

4_استقلال.

5_علم و تخصص.

لازم به ذکر است که حسابداران موسسه حسابداری موظف اند که علم خود را سالانه بروز کنند و باتوجه به استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی سالانه باید امتحان تکمیلی که توسط شرکت حسابداری برگزار میشود را داده و تایید صلاحیت شوند .

اصول مدیریتی قابل رعایت که باید توسط تمام مدیران مالی موسسه حسابداری رعایت شود عبارت است از :

1_محرمانه بودن اطلاعات .

2_تصمیم گیری های منصفانه مالی .

3_رعایت منافع اشخاص.

4_کمک به تصمیم گیری در رابطه با واحد تجاری .

5_ارائه اظهار نظر نسبت به وضعیت مالی واحد تجاری .

6_بودجه بندی و کنترل اجرایی بودجه تصویب شده

مبانی حسابداری که توسط حسابداران مورد استفاده قرار میگیرد بصورت مستقیم در روند حسابداری ، ارائه گزارشات مالی و نهایت تصمیم گیری های مالی تاثیر می گذارد .

مبانی حسابداری شرکت هاباید باتوجه به فعالیت و نیاز مالی واحد تجاری توسط مدیران مالی موسسه حسابداری و با تایید حسابداران انتخاب میشود .

انواع مبانی حسابداری

مباني حسابداری يعني اينكه درآمدها و هزينه ها در چه زماني شناسايي شده و در دفاتر حسابداري ثبت شوند.به بياني ساده تر مبانی حسابداری يعني استفاده از يكي از روشهایی برای شناسايی و ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداری توسط حسابداراران موسسه حسابداری .

مبنای حسابداری عبارت اند از :

1_مبنای نقدی.

2_مبنای تعهدی.

_3مبنای نيمه تعهدی.

_4مبنای تعهدی تعديل شده.

_5مبنای نقدی تعديل شده.

_مبانی نقدی بصورت ساده عبارت است از روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه .

_در مبنای تعهدی درآمدها زمانی، شناسایی و در دفاتر منعکس می گردند که تحصیل شده یا تحقق یابند.

در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص شود.

_مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی توسط حسابداران موسسه حسابداری شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.

_مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها در زمان ایجاد ثبت می شوند،ولی درآمدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آن ها ثبت میشود .

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما : شرکت حسابداری، موسسه حسابداری، خدمات حسابداری، مشاوره مالی، خدمات مالیاتی

یک نظر

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما