مالیات بر معاملات

مالیات بر معاملات ، شرکت حسابداری ، مشاورین تهران و شرکا
فهرست محتوا

ماليات بر معاملات در ايران انواع مختلفی دارد که عبارتند از :

1) ماليات بر فرآورده‌هاى نفتي

2) ماليات بر نوشابه‌هاى غيرالکلي

3) ماليات بر فروش سيگار

4) ماليات اتومبيل

5) نقل و انتقال شناورها

6) عوارض خروج از کشور

7) 15 درصد اتومبيل‌هاى داخلي

8) ماليات نقل و انتقال اتومبيل

9) ماليات حق اشتراک تلفن‌هاى خودکار

10) ماليات نوار ضبط‌ صوت و تصوير

11) ماليات فروش خاويار و موارد متفرقه

قانون مالیات بر معاملات گوناگون

الف) آخرين مصوبه قانون ماليات بر معاملات فرآورده‌ هاى نفتى مربوط به مصوبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۴۴ هيئت‌ وزيران است که به‌ موجب اين مصوبه ۲ ريال براى هر ليتر به‌ عنوان ماليات غير مستقيم به خزانه واريز مى‌گردد. پرداخت ماليات مواد الکلى براى نخستين بار در سال ۱۳۲۷ هجرى قمرى رایج شد ولى اکنون فقط شامل فرآورده‌ هاى الکلى صنعتى و طبى است. به‌ موجب تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۱، قانون قبلى ماليات نوشابه‌ هاى غيرالکلى ملغى و براساس اندازه‌گيرى حجم از قرار هر ليتر ۱۴ ريال مقرر است. در سال ۱۳۶۸ به‌ موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۸، نرخ ماليات بر نوشابه‌ هاى غيرالکلى به ليترى ۷۰ ريال افزايش پیدا کرد که در حال حاضر نيز اعمال می شود.

ب) ماليات اتومبيل براى اولین بار براساس قانون مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۴۵ برقرار گرديد. که در مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۵۹ شوراى انقلاب لايحه قانونى اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيل‌ هاى سوارى و صفحات گرامافون مورد اصلاح واقع شد. آخرين مجوز قانون وصول اين درآمد، ماده ۳ قانون وصول ماليات مقطوع از بعضى از کالاها و خدمات میباشد.

ج) همچنين ماليات 15 درصدی ارزش اتومبيل‌ هاى داخلى به‌ موجب مجوز قانونى وصول ماليات مقطوع بوده است که براساس ماده ۱۳ اين قانون عمل مى‌گردد. ماليات بر نوار ضبط ‌صوت و تصوير از سال ۱۳۵۹ به‌ موجب لايحه قانونى اخذ ماليات از نوارهاى ضبط ‌صوت و تصوير، مصوب اول خرداد ماه ۱۳۵۹ شوراى انقلاب اخذ مى‌گردد. براساس همين لايحه قانوني، نوارهاى مزبور جزء اموال دولت محسوب شده و جريمه قاچاق براى آن تعيين شده است.

د) ماليات بر فروش سيگار از متداول ترین اقلام ماليات بر معاملات در ايران محسوب می شود. اين نوع ماليات براساس مصوبات سال ۱۳۵۹ شوراى انقلاب، تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، تبصره ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و ماده ۹ قانون وصول برخى از درآمد هاى دولت و مصرف آن مورد اصلاح واقع شده است. ماليات بر نقل و انتقالات اتومبيل مربوط به ماده ۷ لايحه قانونى اصلاح بعضى از مواد قانون ماليات‌ هاى مستقيم مصوب ۲۵ تيرماه ۱۳۵۹ شوراى انقلاب مى‌باشد، که براساس آن (ماده يک قانون) وصول ماليات از اتومبيل‌ هاى غيرسوارى و اصلاح بعضى از مواد قانون ماليات‌ هاى مستقيم و اصلاحيه‌ هاى بعدى مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراى اسلامى و همچنين ماده ۲ قانون وصول ماليات مقطوع از بعضى از کالاها و خدمات است.

و) ماليات غير مستقيم بر فروش خاويار نيز از سال ۱۳۶۳ به‌ موجب تبصره ۶۲ قانون بودجه سال مزبور مشخص شد، که در سال ۱۳۶۴ به‌ موجب تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ از ۱۵ درصد سال ۱۳۶۳ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۴ افزايش يافت. ماليات حق اشتراک تلفن‌ هاى خودکار، به‌ موجب تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱، تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت تغييراتى نسبت به تبصره‌هاى ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ داده شد.

ه) ماليات بر عوارض گذرنامه خروج از کشور از سال ۱۳۷۲ مشخص شد که از سال ۱۳۷۲ از درآمدهاى متفرقه به درآمدهاى مالياتى انتقال پیدا کرد.

در خصوص انواع مالیات بر معاملات بهتر است از موسسه حسابداری برای مشاوره مالیاتی کمک بگیرید.

معاملات فصلی

معاملات فصلی به کلیه معاملات اعم از خرید و فروش که تا پایان یک فصل صورت گرفته است می گویند.

مودیان مالیاتی باید این معاملات را در قالب گزارشات معاملات فصلی به همراه اسناد و مدارک مربوطه به سازمان امور مالیاتی در پایان هر فصل ارائه کنند در غیر این صورت مشمول جریمه های سنگین میگردند.

سازمان امور مالیاتی گزارشات معاملات فصلی در راستای عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم منظور کرده است.

کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی و حقوقی میابیست گزارش معاملات فصلی خود را طی مدت 45 روز پس از پایان هر فصل

طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم به سایت سازمان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.ir ارسال کنند.

این افراد مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قرار دادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
عدم انجام اینکار و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل دو درصد ( 2% ) مبلغ مورد معامل می شود.

شرکت حسابداری در تهیه و ارسال به موقع و دقیق گزارشات معاملات فصلی شرکت شما با مشاوره مالی و مالیاتی خدمات خود را ارائه می دهد.

افرادی که مشمول گزارش معاملات فصلی هستند عبارتند از :

الف) کلیه اشخاص حقوقی.

ب) صاحبان مشاغلی که برحسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول از موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 از قانون (مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد) محسوب شوند.

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

 برای ثبت و ارسال معاملات فصلی سه روش به شرح زیر وجود دارد:

 • روش بر خط (آنلاین):

  در این روش مودی با مراجعه به سامانه ارسال فهرست معاملات و با استفاده از مرورگر Internet Explorer نسخه 8 یا بالاتر، می تواند با استفاده از کلمه عبوری که در هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی دریافت نموده است وارد کارتابل ارسال فهرست معاملات خود شده و اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط و رکورد به رکورد وارد سامانه نماید. ثبت اطلاعات طی دو مرحله ثبت اولیه و ثبت نهایی انجام می شود. پس از ثبت نهایی اطلاعات کد رهگیری ارسال اطلاعات دریافت خواهد شد.

برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.

– ثبت گزارش خرید
– ثبت گزارش فروش
– ثبت اطلاعات پرداخت قرارداد ها
– ثبت گزارش دریافت قرارداد ها
– ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال 1395
– ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال 1395
– ثبت گزارش واردات
– ثبت گزارش صادرات
– ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
– ثبت گزارش اجاره
– ثبت گزارش پیش فروش

 • روش غیر برخط ( آفلاین) از طریق ارسال فایل:

 • در این روش مودی با مراجعه به سامانه ارسال فهرست معاملات می تواند برنامه نرم افزاری را دریافت نموده و اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط و رکورد به رکورد وارد نرم افزار نماید. در این حالت مودی الزامی به اتصال دائم به اینترنت ندارد. مودیان پس از تامین اطلاعات و کنترل های لازم می توانند با اتصال مجدد به اینترنت با استفاده از نرم افزار مذکور و کلمات عبور ثبت نام، فایل تکمیل شده را ارسال نمایند. فایل ارسال شده پس از 24 ساعت در کارتابل ارسال اطلاعات مودی به صورت ثبت اولیه قابل مشاهده است. پس از ارسال موفق اطلاعات، مودی باید اقدام به ثبت نهائی اطلاعات نمایند. پس از ثبت نهائی اطلاعات کد رهگیری ارسال اطلاعات دریافت خواهد شد. در صورتی که مودی ذیربط دارای سیستم های اطلاعاتی و حسابداری مناسبی باشد، در این روش می توان به جای ورود تک تک رکودها به صورت دستی، با استفاده از نرم افزارهای کمکی اطلاعات مندرج در سیستم های اطلاعاتی را استخراج و از طریق نرم افزار غیر برخط در سامانه بارگذاری نماید.
 • روش غیر برخط ( از طریق لوح فشرده):

 • در این حالت مودی با مراجعه به سامانه ارسال فهرست معاملات می تواند برنامه نرم افزاری مربوط را دریافت نموده و اطلاعات مورد نیاز را به صورت غیر برخط و رکورد به رکورد وارد نرم افزار نماید. پس از تکمیل اطلاعات، فایل اکسس تولید شده توسط نرم افزار از طریق لوح فشرده به همراه چاپ فهرست اطلاعات وارد شده به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل ذیربط تحویل داده می شود. لوح فشرده دریافت شده توسط سیستم های داخلی بررسی و بارگذاری شده وپس از ثبت، شماره و تاریخ دبیرخانه مربوط به مودی تحویل داده می شود. این روش معمولا برای اشخاصی که به دلایل مختلف امکان ارسال اطلاعات از طریق اینترنت را ندارند استفاده می شود مانند: برخی از دستگاههای اجرائی.

شرکت حسابداری بوسیله روش های ذکر شده برای ارسال سریع تر و دقیق تر معاملات فصلی خدمات خود را ارائه می کند بنابراین بهتر است از مشاوره مالیاتی موسسه حسابداری بهره بگیرید.

جرائم رعایت نکردن قوانین و تکالیف مربوط به شماره اقتصادی، صدور صورتحساب و ارسال فهرست برای اشخاص مشمول :

1) مودیان مشمول در صورت عدم صدور صورتحساب مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط ماده مذکور انجام شده است خواهند بود.
2) عدم درج شماره اقتصادی خود مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط ماده مذکور انجام شده است خواهند بود.
3) عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط ماده مذکور انجام شده است خواهند بود.
4) استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط ماده مذکور انجام شده است خواهند بود.
5) استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط ماده مذکور انجام شده است خواهند بود.
6) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق روشهای تعیین شده مشمول جریمه ای معادل 1 درصد. معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.
7) درصورت تعدد جرائم در بندهای 1 و 2 و 3 برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 2 درصد مبلغ مورد معامله خواهد بود.

موارد زیر برای تهیه و ارسال لیست های مورد نظر باید رعایت شود:

 • فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته
 • و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود.
 • در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.
 • قسمت نام خریدار/فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل ذکر شود.
 • بخش شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده / خریداری شده
 • و همچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری شود.
 • شرکتهایی که فعالیت آنها غالبا ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات به طور واضح نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص کنند.
 • کلیه اشخاص ذکر شده مکلفند لیستهای خرید، فروش، پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل دهند.
 • کلیه اشخاص حقوقی/حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قرارداد های خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام کنند.
 • کلیه اشخاص حقیقی/حقوقی مکلفند لیست کلیه قرارداد های مربوط به اجاره و انبارداری و . . . را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام کنند.

شرکت حسابداری با رعایت موارد بالا شما را برای تهیه دقیق گزارشات معاملات فصلی خدمات خود را در این زمینه و مشاوره مالیاتی گسترده ارائه می کند.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط :  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما : شرکت حسابداری، موسسه حسابداری، خدمات حسابداری، مشاوره مالی، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما