درخواست پروپوزال برای خدمات

با تشکر از علاقه شما به خدمات مشاورین تهران و شرکا. لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و در صورت تمایل برای شفاف تر شدن درخواست خود مدارک مربوطه را ارسال نمایید. این برگه جهت ارسال درخواست پروپوزال بوده و تمامی درخواست های دیگر را می توانید در برگه تماس با ما ارسال نمایید.
درخواست RFP

اطلاعات شما

آدرس
آدرس
شهر
استان
کد پستی
کشور

مشخصات شرکت

سایر اطلاعات

Maximum upload size: 10MB
واتساپ
تماس با ما