قوانین مربوط به معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی - مشاورین تهران و شرکا

معافیت مالیاتی و قوانین مربوط به آن :

معافیت مالیاتی آن قسمت از درآمدههای خاص مودی که در هنگام محاسبه پایه مالیاتی یا درآمد مشمول مالیات کنار گذاشته میشود و جزو درآمد مشمول مالیات به حساب نمی آید.

قوانین مالیاتی معافیت های مالیات حقوق:

1)معافیت موضوع ماده 84 ق.م.م:

هرسال در بودجه سنواتی پیش بینی میشود.

2)معافیت موضوع ماده 91 ق.م.م:

معافیت مالیاتی عیدی و پاداش پایان سال معادل 12/1معافیت سالانه حقوق

هزینه سفر و قوق العاده مسافرت مربوط به شغل

حقوق بازنشستگی –مزایای پایان خدمت – باز خرید -مرخصی – خسارت و اخراج

مسکن واگذاری به کارگران در محل پروژه

قوانین  معافیت مالیاتی درآمد اجاره املاک:

1)محل سکونت پدرو مادر –فرزند –همسر- اجدا وهمچنین محل سکونت افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمیشود به شرط آنکه براساس اسناد و مدارک ثابت نگردد که اجاره پرداخت میشود.

2) واحدهای مسکونی در تهران تا مجموعه 150متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموعه 200متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر اجاره املاک معاف میباشد.

قوانین مالیاتی معافیت مالیات اشخاص حقوقی :

تبصره 6ماده 105ق.م.م: نرخ مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های تعاونی متعارف و اتحادیه های آن 75/18% است.

معافیت مالیاتی موضوع ماده 143ق.م.م:

1)10%مالیات فروش کالا در بورس کالا

2)10%مالیات شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس داخلی و خارجی پذیرفته میشود

3)5% مالیات شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله خارج از بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود

قانون مالیاتی موضوع ماده 81:

درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی / دامپروری / دامداری/ پرورش ماهی و زنبور عسل پرورش طیور / صیادی و ماهیگیری / احیای مراتع و جنگل ها از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف میباشد.

 

قانون مالیاتی تبصره 4ماده 105:

اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی  نسبت به سودسهام و یا سهم الشرکه که دریافتی از سود شرکت های سرمایه پذیرمشمول مالیات های دیگر نخواهد بود . حکم معافیت مالیاتی مزبور شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند نمیباشد.

قانون مالیاتی موضوع ماده 142:

درآمد کارگاهی های فرش دست بافت و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند .

قانون مالیاتی موضوع ماده 141:

100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات یخش کشاورزی و همچنین 20%درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ 0% میباشد.

قانون مالیاتی موضوع ماده 134:

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی / راهنمایی و متوسطه آموزشگاهای فنی حرفه ای آزاد موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دانشگاه ها و مهد های کودک مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها /درآمد موسسات معلولین ذهنی و حرکتی و همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی صرفا بابت فعالیت های ورزشی به شرط داشتن مجوز مربوطه از مراجع ذی صلاح از پرداخت مالیات معاف میباشند.

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of