تفاوت ارائه صورت سودوزیان درایران و حسابداری IFRS 

تفاوت ارائه صورت سودوزیان درایران و حسابداری IFRS --TCP

تفاوت ارائه صورت سودوزیان درایران و حسابداری IFRS 

در استاندارهای داخلی به جزهزینه های عملیاتی که باید به شیوه روش بهای تمام شده طبقه بندی شود دیگر اقلام هزینه برپایه کارکرد یا ماهیت طبقه بندی میشود اما در حسابداری IFRS به این صورت نیست تمام اقلام هزینه برپایه ماهیت و کارکرد است.

ارائه سود عملیاتی در حسابداری IFRS ضروری نیست برخلاف استاندارهای حسابداری ایران .

در استاندارهای داخلی سر فصل نهایی در قسمت صورت سود وزیان  سود خالص یا زیان خالص نام برده شده اما در حسابداری IFRS از نام سود وزیان استفاده میشود .

تفاوت ارائه صوت سودوزیان جامع درایران و حسابداری IFRS 

صورت سود وزیان جامع در استاندارهای داخلی شامل 3قسمت است :

1- سود و(زیان) خالص دوره طبق صورت سود و(زیان)

2- سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده

3- تعدیلات سنواتی

اما در حالی که صورت سود و (زیان ) جامع در حسابداری IFRS شامل 2 بخش میباشد تنها همان 2 مورد اول و تعدیلات سنواتی در صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام قرار میگیرد .

با توجه به استاندارهای داخلی اگر صورت سود وزیان جامع فقط شامل مورد 1 و3 باشد ارائه آن الزامی ندارد اما در حسابداری IFRS ارائه صورت سود و زیان جامع در هر حالتی الزامی می باشد .

میتوان گفت بیشترین چالشی که دراجرای استاندارهای حسابداری IFRSوجود دارد مربوط به استانداردهای ابزارهای مالی و مالیات بر درآمد است .

تفاوت ارائه صوت جریان وجه نقد درایران و حسابداری IFRS

صورت جریان وجه نقد در استاندارهای داخلی با حسابداری IFRS متفاوت است دلیل این تفاوت این است که وجه نقد در حسابداری ایران برخلاف حسابداری IFRSشامل معادل وجه نقد نیست .

در استاندارهای ایران صورت جریان وجه نقد شامال 5 سرفصل میباشد :

1- فعالیت های عملیاتی

2-بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- مالیات بردرآمد

4-فعالیت های سرمایه گذاری

5-فعالیت های تامین مالی

اما صورت جریان وجه نقد درحسابداری IFRS تنها شامل موارد 1و4و5 میباشد .

تفاوت ارائه یادداشت های همراه  درایران و حسابداری IFRS 

در استاندارهای حسابداری IFRSیادداشت های توضیحی مربوط به ریسک مالی مانند نرخ ارز ریسک اعتبارو… ارائه میشود . اما این موضوع در ایران درحال حاضر دریادداشتهای همراه بانک ها رعایت میشود ولی درمورد سایرسازمان ها خیر.

1
دیدگاه بگذارید

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of