ارسال RFP

  • درخواست پروپوزال برای خدمات

  • با تشکر از علاقه شما به خدمات مشاورین تهران و شرکا. لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و در صورت تمایل برای شفاف تر شدن درخواست خود مدارک مربوطه را ارسال نمایید. این برگه جهت ارسال درخواست پروپوزال بوده و تمامی درخواست های دیگر را می توانید در برگه تماس با ما ارسال نمایید.

  • 1. اطلاعات شما

  • 2. مشخصات شرکت

  • 3. سایر اطلاعات

  • انواع فایل های مجاز : pdf, xls, doc, docx, jpg, jpeg, png, gif, tiff, .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .